GMT+7
Trang chủ / Khoa học / Sức khỏe

Bảo hiểm Xã hội Thanh Hóa: Hướng tới sự hài lòng

Đăng lúc: 06/03/2018 18:00 (GMT+7)

- Năm 2018, hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và UBND tỉnh phát động, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã tập trung tối đa mọi nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị xây dựng chỉ tiêu thi đua thiết thực, tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cụ thể; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” sâu rộng đến từng tập thể, cá nhân trong đơn vị; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động.

 phát động thi đua.jpg

Đại diện các cụm thi đua của BHXH tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Cụ thể, phong trào thi đua của ngành BHXH tỉnh Thanh Hóa  hướng đến thực hiện tốt nhất các nội dung trọng tâm: Năm 2018 đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng, đảm bảo thu đúng tiến độ, giảm nợ đọng BHXH, BHYT xuống còn 2,5%; phấn đấu đạt 84,9% chỉ tiêu độ bao phủ BHYT trên địa bàn. Đồng thời, phấn đấu giảm tỉ lệ nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành việc cấp mã số BHXH và trả sổ BHXH cho người lao động; thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí BHXH, BHYT, chi quản lý bộ máy đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chi trả các chế độ BHXH, BHYT kịp thời, đầy đủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, tập trung vào các doanh nghiệp chậm đóng, nợ đóng BHXH; thanh tra, kiểm tra các cơ sở KCB BHYT có chi phí bất hợp lý, hạn chế tối đa các hành vi lạm dụng quỹ BHYT. Phối hợp cung cấp thông tin tình hình nợ đóng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp cho Liên đoàn Lao động tỉnh để chỉ đạo các tổ chức công đoàn lập hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp nợ BHXH ra Tòa án theo quy định. Thực hiện nghiêm túc công tác giám định tập trung theo tỷ lệ; công tác quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT; tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện những sai sót, chống các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; thành lập Tổ nghiệp vụ của BHXH các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc đánh giá viên chức quản lý. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; tăng cường giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ lưu trữ theo quy định. Tích cực phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền giúp định hướng dư luận củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp vì sự phát triển bền vững của ngành BHXH; tuyên truyền các quy định mới của pháp luật về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Kết thúc các đợt thi đua, BHXH tỉnh sẽ tổng kết đánh giá kết quả mục tiêu thi đua và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Mai Hoa

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1