GMT+7
Đề xuất phương án chuyển đổi cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới

Đề xuất phương án chuyển đổi cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới

(VH&ĐS) Hiện nay, nhu cầu cấp nước cho sản xuất, dân sinh, khu công nghiệp trong vùng điều tra trên hệ thống sông Mã, sông Yên và sông Bạng là rất lớn và cấp thiết.


Xử lý chất thải trang trại: Bài toán khó

Xử lý chất thải trang trại: Bài toán khó

(VH&ĐS) Trong những năm gần đây, việc phát triển kinh tế trang trại đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân, thúc đẩy kinh tế phát triển. Tuy nhiên cùng với gia tăng số lượng đàn gia súc theo quy mô trang trại cũng đặt ra thách thức không nhỏ về ô nhiễm môi trường do chất thải gây ra.

Người dân bức xúc vì bãi rác thải gây ô nhiễm

Người dân bức xúc vì bãi rác thải gây ô nhiễm

(VH&ĐS) Nhiều hộ dân ở phường Trung Sơn (TX Sầm Sơn) bức xúc phản ánh việc bãi rác trên địa bàn này gây ô nhiễm môi trường sống của hàng trăm hộ dân.

Nhân rộng những mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả

Nhân rộng những mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả

(VH&ĐS) Ngày 6/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thị trấn Nga Sơn cần sớm di dời bãi chứa rác ra khỏi khu vực đông dân

Thị trấn Nga Sơn cần sớm di dời bãi chứa rác ra khỏi khu vực đông dân

(VH&ĐS) Bãi chứa rác tại khu vực Tiểu Khu 1, thị trấn Nga Sơn từ lâu đã gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của bà con.

Lò đốt rác - mô hình mới hiệu quả

Lò đốt rác - mô hình mới hiệu quả

(VH&ĐS) Đa Lộc (Hậu Lộc) là xã có dân số đông, hàng ngày lượng rác thải ra môi trường rất lớn và chỉ được xử lý bằng phương pháp chôn lấp thông thường nên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa