GMT+7
Trang chủ / Khoa học / Công nghệ

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện

Đăng lúc: 15/07/2016 14:51 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Các huyện: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Nga Sơn, Bá Thước, Yên Định, Lang Chánh, Hoằng Hóa, Nông Cống được đánh giá là có hoạt động KH&CN nổi bật trong 6 tháng đầu năm.

 IMG_8077.JPG

Đại diện Sở KH&CN và đại diện Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp về hoạt động KH&CN giai đoạn 2016 - 2020.

Sáng ngày 15/7, Sở KH&CN đã tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 về hoạt động KH&CN cấp huyện, tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện năm 2016.

6 tháng đầu năm 2016, các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện theo Quyết định số 4006 ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh, tổ chức bộ máy KH&CN cấp huyện cơ bản được duy trì ổn định.

Bên cạnh đó, UBND cấp huyện đã phân công một đồng chí lãnh đạo huyện phụ trách công tác KH&CN, xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN năm và triển khai đạt kết quả theo tiến độ, triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích áp dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đã có 13 huyện, thị xã chủ trì thực hiện 16 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp bộ. Các huyện có hoạt động KH&CN nổi bật là: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Nga Sơn, Bá Thước, Yên Định, Lang Chánh, Hoằng Hóa, Nông Cống.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động KH&CN cấp huyện trong 6 tháng đầu năm 2016 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý KH&CN huyện của nhiều huyện chưa đáp ứng được yêu cầu; 27/27 huyện, thị xã, thành phố chưa bố trí được cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý KH&CN theo quy định;...

Ngay sau khi đánh giá kết quả hoạt động cũng như những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm, hội nghị đã triển khai tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về KH&CN cấp huyện với các nội dung như: Triển khai Đề án phát triển KH&CN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020; thông qua nội dung của Thông tư 07/2016/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KT-XH nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025;...

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp về hoạt động KH&CN giai đoạn 2016 - 2020.   

Hoàng Lan


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1