GMT+7
Trang chủ / Giáo dục / Gia đình

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Đăng lúc: 18/01/2019 10:04 (GMT+7)

- Chiều ngày 17/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác gia đình năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

IMG_2425.JPG
Toàn cảnh hội nghị
.

Năm 2018 các sở, ngành thành viên BCĐ bám sát chương trình, kế hoạch của BCĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt công tác tuyên truyền và thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và Gia đình; Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ CNH - HĐH đất nước; Quyết định số 3828/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 7/1/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời BCĐ cấp tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền các sự kiện lớn trong năm như ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6…

Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.000 mô hình, CLB về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó có 1.700 CLB “Gia đình phát triển bền vững”, 1.168 CLB “Gia đình hạnh phúc”, trên 300 CLB “Ngăn ngừa giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới”...

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, BCĐ tỉnh tập trung vào tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục, các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là dịp kỷ niệm các ngày lễ về gia đình.

Đồng thời nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác và việc hỗ trợ, xây dựng, phát triển gia đình, thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, đoàn thể, địa phương…

Thay mặt cơ quan Thường trực BCĐ tỉnh, đồng chí Phạm Duy Phương - Giám đốc Sở VH,TT&DL tiếp thu các ý kiến của các thành viên thảo luận tại hội nghị, đồng thời cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới, trọng tâm là cần tiếp tục đẩy mạnh công tuyên truyền, vận động để công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình ngày càng có hiệu quả. Đồng thời nhân rộng những mô hình hoạt động tốt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phải có lịch trình cụ thể, tránh chồng chéo…

Phương Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1