GMT+7
Trang chủ / Giáo dục / Gia đình

Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực xã hội

Đăng lúc: 21/01/2017 16:04 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Ngày 20/1, tại Sở VH,TT&DL, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ban chỉ đạo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

IMG_8991.JPG
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2016, BCĐ đã chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2016); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 1 - 30/6/2016; Tháng hành động vì trẻ em năm 2016; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016...

Cùng với tổ chức các hội thi đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phong phú thu hút được sự đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân.

Năm 2016, toàn tỉnh đã thành lập 110 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 90 tổ tư vấn, 110 tổ hòa giải, 90 địa chỉ tin cậy...

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cơ bản thống nhất với nội dung của báo cáo và đề nghị năm 2017 cần bổ sung thêm nội dung thi đua khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong năm; tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về công tác gia đình, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; tham mưu ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo về công tác gia đình. Đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong gia đình.

Đồng thời tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030...

Trung Hiếu

1