GMT+7
Trang chủ / Giáo dục / Gia đình

Thành lập 13 mô hình điểm ‘CLB xây dựng gia đình hạnh phúc’

Đăng lúc: 28/03/2018 10:00 (GMT+7)

- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của gia đình và trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, Hội LHPN Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”.

Theo đó, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 96 cán bộ, hội viên làm công tác gia đình tại 12 huyện thực hiện dự án; xây dựng góc tư vấn về giáo dục đời sống gia đình, tư vấn tiền hôn nhân tại Trung tâm tư vấn pháp luật Hội LHPN tỉnh; thành lập 13 mô hình điểm “Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; tổ chức tập huấn kiến thức tiền hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho 600 thành viên tham gia câu lạc bộ và 38 cuộc truyền thông cộng đồng về giá trị các mối quan hệ trong gia đình thu hút gần 4.000 hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia.

Ngọc Huấn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1