GMT+7
Trang chủ / Giáo dục / Gia đình

Nâng cao nhận thức xã hội về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Đăng lúc: 22/01/2018 14:21 (GMT+7)

- Ngày 19/1, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

 Đồng chí Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL phát biểu tại hội nghị.JPG

Đồng chí Vũ Thái Sơn - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL phát biểu tại hội nghị.

Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.000 mô hình, CLB về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó có 1.700 CLB “Gia đình phát triển bền vững”, 1.168 CLB “Gia đình hạnh phúc”, trên 300 CLB phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới... Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh phối hợp với Sở VH, TT&DL, cơ quan thường trực BCĐ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả tình hình thực hiện công tác gia đình tại địa phương...

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn do thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động đều kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi vị trí công tác đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của công tác gia đình; nguồn kinh phí cấp cho hoạt động công tác gia đình nói chung, BCĐ công tác gia đình nói riêng còn hạn hẹp...

Các đại biểu đề nghị trong năm 2018 tiếp tục chỉ đạo kiện toàn về tổ chức, hoạt động và bảo đảm điều kiện cho BCĐ công tác gia đình ở các cấp hoạt động thường xuyên, hiệu quả; nâng cao nhận thức cho cán bộ từ tỉnh đến cơ sở làm công tác gia đình, hình thành đội ngũ chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở. Chỉ đạo tổ chức thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và các phong trào do các tổ chức, đoàn thể phát động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình, trọng tâm là triển khai xây dựng, duy trì và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, các CLB “Gia đình phát triển bền vững”...

Phương Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1