GMT+7
Trang chủ / Giáo dục / Gia đình

Huyện Nông Cống có 83% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

Đăng lúc: 25/03/2018 16:00 (GMT+7)

- Trong những năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Nông Cống tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo được chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân. Toàn huyện có 230 khu dân cư công nhận mới và 167 khu dân cư công nhận lại danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” (74,9%); 18 xã phát động xây dựng xã văn hóa NTM đã công nhận 13 xã văn hóa nông thôn mới. 39.367 gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” (83%); 37.934 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” (80%).

Trung Hiếu

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1