GMT+7
Trang chủ / Giáo dục / Gia đình

10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Đăng lúc: 15/09/2018 12:00 (GMT+7)

- Trong 10 năm (2008 - 2018), công tác tuyên truyền pháp luật về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ) trên địa bàn tỉnh luôn được các ngành và Sở Tư pháp chú trọng và quan tâm, thực hiện.

Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng: các hội nghị tập huấn; biên soạn, phát hành các tài liệu, các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”... hầu hết các nội dung pháp luật liên quan đến phòng, chống BLGĐ đã được chuyển tải đến mọi người, giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật phòng chống BLGĐ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội ấm no, bình đẳng và tiến bộ. Công tác tham gia ý kiến thẩm định các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống BLGĐ luôn được quan tâm thực hiện cả về nội dung cũng như đảm bảo về mặt hình thức, góp phần đảm bảo tính pháp lý, tính khả thi của văn bản khi ban hành. Trong 10 năm (2008 - 2018), với việc phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tư pháp đã thành lập được trên 250 CLB trợ giúp pháp lý. Chỉ tính từ cuối năm 2010 đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp đã tổ chức 394 kỳ sinh hoạt thu hút sự tham gia của 13.690 lượt người. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực không chỉ tuyên truyền pháp luật đến cơ sở mà còn góp phần giải quyết được những vướng mắc pháp luật cho người dân cũng như cán bộ công chức cơ sở trong công tác quản lý nhà nước trong đó có công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Đồng thời, biên soạn và phát hành 20.000 cuốn tài liệu, 40.000 tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống BLGĐ và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống BLGĐ để cấp phát cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2008 đến nay đã trang bị thêm 155 tủ sách pháp luật cho các thôn, bản, khối phố mỗi tủ sách bình quân từ 100 đầu sách pháp luật; trang bị, bổ sung cho tủ sách pháp luật 637 xã, phường, thị trấn sách pháp luật về phòng, chống BLGĐ.

 Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững thôn Khánh Vượng 1, thăm hỏi các gia đình trong thôn..jpg

Chủ nhiệm Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững thôn Khánh Vượng 1, xã Lộc Sơn, Hậu Lộc, thăm hỏi và tuyên truyền về phòng, chống BLGĐ; Luật Phòng, chống BLGĐ các gia đình trong thôn.

Cùng với những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, công tác phòng, chống BLGĐ còn gặp nhiều khó khăn, một số cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức về BLGĐ còn hạn chế, chưa thực sự quan tâm đúng mức, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, hiểu biết về kiến thức gia đình, về vị trí, vai trò của gia đình trong xã hội còn ít. Công tác tuyên truyền chưa thực sự được triển khai 1 cách sâu rộng. Cơ chế, chính sách đáp ứng cho công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ còn hạn chế, chưa được sự quan tâm đúng mức ở 1 số chính quyền địa phương, dẫn đến việc triển khai chương trình, kế hoạch còn chậm và hiệu quả chưa cao.

10 năm thi hành Luật Phòng, chống BLGĐ là sự nỗ  lực của cả hệ thống chính trị đồng thời cũng là nhờ sự nhận thức ngày càng cao hơn của mỗi người dân. Thời gian tới Sở Tư pháp Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng, chống BLGĐ; chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho các gia đình về pháp luật, chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc để mỗi thành viên trong gia đình nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng của gia đình trong phát triển văn hóa, KT-XH; tiếp tục nhân rộng mô hình phòng, chống BLGĐ; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm Luật Phòng, chống BLGĐ...

Trần Vân

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1