GMT+7
Trang chủ / Giáo dục

Cấp gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: 13/03/2018 08:00 (GMT+7)

- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định cấp gần 102 tấn gạo hỗ trợ cho hơn 19.300 học sinh của 246 trường học trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng được hỗ trợ là học sinh đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116 /2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Mức hỗ trợ 15 kg/ tháng/ học sinh. Nguồn gạo hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia.

Cục Dự trữ nhà nước Khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển và giao gạo cho học sinh tại các điểm trường chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật. UBND các huyện, thị xã và đơn vị được hỗ trợ gạo có trách nhiệm phối hợp với Cục dự trữ nhà nước Khu vực Thanh Hóa trong công tác giao, nhận gạo hỗ trợ; đồng thời, cấp gạo kịp thời cho học sinh, đảm bảo đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện thực hiện việc hỗ trợ gạo cho học sinh đảm bảo đúng quy định.

Hạ Lan

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1