GMT+7
Trang chủ / Gia đình

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình

Đăng lúc: 23/07/2019 15:00 (GMT+7)

- Chiều ngày 23/7, Ban chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

IMG_2874.jpg
Đồng chí Vương Thị Hải Yến – Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ công tác gia đình chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, BCĐ công tác gia đình tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn về công tác gia đình của Bộ VH,TT&DL, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kịp thời ban hành các văn bản nhằm đẩy mạnh hoạt động của công tác gia đình.

Các cơ quan thành viên BCĐ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, lồng ghép nội dung hoạt động công tác gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành mình như: Sở VH,TT&DL tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019; tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình; tổ chức tập huấn cho gần 500 công chức cấp xã, cấp huyện thuộc 11 huyện miền núi, 8 huyện vien biển, thành phố, thị xã về công tác gia đình. Sở LĐ,TB&XH đã chủ động lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình vào nội dung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới. Hội LHPN tỉnh tổ chức giao lưu giữa các CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch” về kiến thức pháp luật, kiến thức gia đình, xử lý các tình huống thu hút 7.345 người tham gia; tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong hoạt động CLB “Gia đình 5 không 3 sạch”, biểu dương 200 thành viên CLB…

a2.JPG
Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức thành công hội thi tìm hiểu kiến thức về văn hóa ứng xử trong gia đình nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã nhân rộng được 15 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình với 75 CLB “gia đình phát triển bền vững” do Sở VH,TT&DL chỉ đạo, hướng dẫn; Hội LHPN tỉnh xây dựng thí điểm 7 CLB “Gia đình hạnh phúc bền vững” thu hút gần 400 thành viên tham gia; Sở LĐ,TB&XH xây dựng 3 mô hình “Phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh đó, BCĐ đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, biểu dương người tốt việc tốt, mô hình hay về xây dựng gia đình hạnh phúc; nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình phát triển bền vững, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; hướng tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các ngành thành viên BCĐ đều đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác gia đình trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nêu bật những kết quả, bài học kinh nghiệm mà ngành, đơn vị đạt được cũng như nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc của các ngành thành viên BCĐ trong phối hợp triển khai thực hiện công tác gia đình.

Trong 6 tháng cuối năm, BCĐ công tác gia đình tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên BCĐ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng những việc làm cụ thể; tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành liên quan đối với việc thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình; chỉ đạo Sở VH,TT&DL Thanh Hóa tổ chức điều tra xã hội học về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2019; tập trung nâng cao hiệu quả công tác triển khai Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”.

Ngọc Huấn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1