GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Xây dựng đô thị Ngọc Lặc trở thành điểm kết nối và động lực phát triển miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 10/08/2017 20:15 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Chiều 10/8, tại sạn Thiên Ý (TP Thanh Hóa) huyện Ngọc Lặc tổ chức Hội thảo bàn về một số chủ trương, giải pháp tạo bước đột phá về phát triển KT-XH, trọng tâm là xây dựng đô thị Ngọc Lặc trở thành điểm kết nối và động lực phát triển miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

IMG_4019.JPG
Quang cảnh buổi hội thảo.

Ngọc Lặc là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh và cả nước. Trong nhưng năm gần đây Ngọc Lặc ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò của mình, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, từng bước được cải thiện đời sống vật chất tinh cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn miền núi và của tỉnh.

Để xây dựng Ngọc Lặc trở thành điểm kết nối và động lực phát triển vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, huyện đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất đạt gần 15 nghìn tỷ đồng; có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng số vốn đầu tư cho toàn xã hội đạt trên 19.000 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%...

Để đạt đước những mục tiêu trên, tại buổi hội thảo đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh cho rằng xây dựng đô thị Ngọc Lặc trở thành điểm kết nối và động lực phát triển miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 là việc làm hết sức quan trọng góp phần thúc đẩy KT-XH các huyện miền núi phía Tây Thanh Hóa cùng phát triển.

Các đại biểu cho rằng, trong thời gian tới huyện cần đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng các ở các cụm công nghiệp để tránh trình trạng lãng phí quỹ đất đã quy hoạch tạo sự phát triển bền vững. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng hệ thống chợ bằng nguồn lực xã hội hóa để đưa Ngọc Lặc trở thành trung tâm kết nối thương mại, dịch vụ của các huyện miền núi nói riêng và của cả tỉnh nói chung. Chú trọng phát triển nông nghiệp gắn với việc cung cấp các sản phẩm cho ngành du lịch của tỉnh.

Cũng tại buổi hội thảo, các đại biểu cũng chỉ ra rằng huyện Ngọc Lặc muốn trở thành điểm kết nối và động lực phát triển miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa địa phương cần đào được đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức gắn với việc cải cách các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, huyện cần thực hiện có hiệu quả công  đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân để chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động phi nông nghiệp; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cho người dân; bảo vệ môi sinh, môi trường đô thị...

Xuân Cường


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1

Dự báo thời tiết Thanh Hóa