GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Thường Xuân: Trồng mới được 200 ha quế

Đăng lúc: 10/07/2018 13:41 (GMT+7)

- Sau 2 năm thực hiện Đề án Bảo tồn và phát triển bền vững cây quế ngọc huyện Thường Xuân, giai đoạn 2015 - 2020, huyện Thường Xuân đã triển khai nhân giống và trồng mới được 200 ha quế, chủ yếu ở các xã Vạn Xuân, Xuân Cẩm, Xuân Chinh, Xuân Lẹ...

Đề án Bảo tồn và phát triển bền vững cây quế ngọc huyện Thường Xuân, giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt năm 2015. Mục tiêu của dự án là: Phát triển diện tích trồng quế tập trung đến năm 2025 đạt 1.375 ha; trồng bổ sung làm giàu rừng 5.274 ha và 1,7 triệu cây phân tán. Hình thành, phát triển các cơ sở chế biến, chiết xuất tinh dầu quế, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 8.000 hộ với 24.000 lao động địa phương.

Theo đó, đề án được triển khai thực hiện trên địa bàn 17 xã, thị trấn của huyện, trong đó tập trung ở khu vực “5 Xuân” (gồm các xã Vạn Xuân, Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Xuân Lộc, Xuân Thắng), với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Trung ương, của tỉnh, của huyện và đóng góp của nhân dân.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, huyện Thường Xuân sẽ trồng mới thêm hơn 1.000 ha quế.

N.Đ

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1