GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Mường Lát: Nhiều chương trình tín dụng từ Ngân hàng CSXH cho đồng bào vùng cao

Đăng lúc: 19/09/2017 15:00 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Mường Lát là huyện nghèo, xa nhất của tỉnh Thanh Hóa. Nhiều năm qua, nhờ kênh vốn từ Ngân hàng CSXH đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình MTQG về giảm nghèo nhanh và bền vững, xây dựng NTM, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua giới thiệu từ Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa, tôi ngược ngàn vùng cao Mường Lát. Ông Trần Văn Hoàng - Giám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh huyện Mường Lát hồ hởi khoe: “Năm 2016, tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn huyện đạt 19%, mở rộng cho vay thêm 3 chương trình tín dụng mới. Tính đến hết tháng 6/2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 143.322 triệu đồng”.

Có được kết quả trên, theo Giám đốc Trần Văn Hoàng, Ban Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, nghị quyết của hội đồng quản trị, ban đại diện hội đồng quản trị các cấp; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trưởng ban đại diện hội đồng quản trị; tích cực phối kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội huyện và cấp ủy, chính quyền cơ sở; xây dựng kế hoạch đồng thời chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiệp vụ tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao và các mặt hoạt động khác.

Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm huy động các nguồn lực, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động nghiệp vụ, nhất là về lĩnh vực tín dụng. Tính đến 30/6/2017, tổng nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất đạt 26.698 triệu đồng, tăng 15.971 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước và tăng 5.175 triệu đồng so với đầu năm đạt 97% kế hoạch.

 Nhiều hộ dân huyện Mường Lát, nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH đã đầu tư phát triển chăn nuôi hiệu quả.JPG

Nhiều hộ dân huyện Mường Lát, nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH đã đầu tư phát triển chăn nuôi hiệu quả.

Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt 33.817 triệu đồng (đạt 119,1%) so với cùng kỳ năm trước) trong đó tập trung vào các chương trình: cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó và cho vay NS&VSMT nông thôn. Dư nợ tập trung vào 5 chương trình tín dụng: Cho vay hộ nghèo, cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi, cho vay NS&VSMT nông thôn, cho vay hộ nghèo làm nhà ở và cho vay hộ SXKD vùng khó khăn.  Trong 6 tháng đầu năm đã có 1.535 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCS. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần thu hút, tạo việc làm cho trên 1.500 lao động. Xây dựng được 42 căn nhà ở cho hộ nghèo và 330 công trình NS&VSMT nông thôn.

Trong đó, kết quả hoạt động ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, 6 tháng đầu năm 2017, các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH trên tất cả các mặt hoạt động, trọng tâm là việc nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động của tổ TK&VV. Đến 30/6/2017, dư nợ thông qua 4 tổ chức đạt 142.423 triệu đồng, chiếm 99,4% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chỉ chiếm 0,21% dư nợ ủy thác.

Trường hợp hộ gia đình bà Hà Thị Lan (thị trấn Mường Lát) nhờ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH 30 triệu đồng, đã đầu tư vào mua bò giống, đào ao thả cá. Đến nay thu nhập của gia đình luôn giữ ở mức ổn định, là hộ dân điển hình trong làm ăn kinh tế của địa phương. Không chỉ gia đình bà Lan, nhiều hộ đồng bào Thái, Dao, Mông ở miền biên Mường Lát, nhờ nguồn vốn vay này đã vươn lên làm kinh tế, có của ăn của để.

Theo ông Trần Văn Hoàng: Nhìn chung tính đến hết tháng 6 năm nay, Ngân hàng CSXH huyện Mường Lát đã đạt được những kết quả nổi bật như: Hoạt động tín dụng tăng cả về quy mô lẫn chất lượng; tỷ lệ bình quân tổ viên tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng tăng; mức dư nợ bình quân trên hộ tăng lên 29 triệu đồng,… Tuy nhiên, nguồn vốn vay cho một số chương trình tín dụng còn chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, nhất là chương trình cho vay hộ nghèo, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo Nghị định 75; chất lượng hoạt động của tổ TK&VV ở một số xã còn chưa thực sự ổn định, hiệu quả, thiếu bền vững. Thành viên trong ban quản lý tổ còn yếu về năng lực, chưa nhiệt tình, trách nhiệm…

Sơn Đình


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1

Dự báo thời tiết Thanh Hóa