GMT+7

Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn Thanh Hóa

Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn Thanh Hóa

Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 288/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 23/1/2003 trên cơ sở hợp nhất ba đơn vị: Đoàn Ca múa nhân dân Thanh Hóa, Đoàn Kịch nói Thanh Hóa và Nhà hát Lam Sơn.

Giới thiệu về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa

Giới thiệu về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 04/5/2009.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa