GMT+7
Trang chủ / Biển đảo

Tăng cường kiểm soát chất lượng giống thủy sản

Đăng lúc: 05/08/2017 16:00 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Giống thủy sản là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến sản lượng và chất lượng của các vụ nuôi. Hiện nay, việc kiểm soát nguồn con giống đã được tiến hành đồng bộ và mang lại những tín hiệu khả quan.

Trên địa bàn toàn tỉnh có 44 trại sản xuất giống cá nước ngọt, 3 cơ sở sản xuất giống tôm sú, ngao và cá bống bớp. Đây là những cơ sở chính cung cấp nguồn giống thủy sản cho cá