GMT+7
Thông tin KT-XH

Thông báo thất lạc GCN quyền sử dụng đất

Đăng lúc: 09/06/2017 22:16 (GMT+7)

-

1. Ông Hoàng Sỹ Hỷ

Địa chỉ khu đất: xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số Sê ri: D 0296847, do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00219. Thửa đất số: 261, tờ bản đồ số: 02. Diện tích: 860m2 (trong đó đất ở 200m2 + đất vườn 660m2). Điện thoại liên hệ: 01659897315 (bà Thục).

2. Bà Viên Thị Thanh

Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp. Thửa đât số: 595, tờ bản đồ số: 03. Diện tích: 1416m2 (trong đó đất ở 200m2; Đất vườn 1216m2). Điện thoại liên hệ: 01668605936

3. Ông Lê Thế Trặt

Địa chỉ khu đất: Thôn 7, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số Sê ri: D 0880563, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/7/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 387/QSDĐ.

4. Bà Nguyễn Thị Tèo

Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số Sê ri: G 448469, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 15/7/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 1316/QSDĐ.

5. Bà Lê Thị Kí

Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số Sê ri: G 448427, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 15/7/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 1248/QSDĐ.

6. Ông Vũ Xuân Cá

Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số Sê ri: G 304968, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/7/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 324/QSDĐ.

7. Ông Nguyễn Văn Tùng

Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Sê ri: CB 368344, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 9/9/2015. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH-00696.

8. Ông Lê Văn Duyên

Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số Sê ri: G 448516, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 15/7/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 1214/QSDĐ.

Ai nhặt được Giấy chứng nhận nêu trên cho chúng tôi xin lại theo điện thoại: 0973277779 và địa chỉ trên. Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1

Dự báo thời tiết Thanh Hóa