GMT+7
Thông tin KT-XH

Thông báo thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 20/11/2017 22:35 (GMT+7)

1. Ông: Lê Thanh Huynh. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Én, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp. Thửa đất số: 997, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 500m2 (trong đó đất ở 200m2; đất vườn: 300m2).

2. Ông: Bùi Bá Năm. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Én, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 2/5/1994. Thửa đất số: 770, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 738m2 (trong đó đất ở 200m2; đất vườn: 538m2). Điện thoại liên hệ: 0986384933.

3. Ông: Trần Công Bảy. Địa chỉ khu đất: Thôn 10, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0166654 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/2/1995. Thửa đất số: 102, tờ bản đồ số: 08. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00446. Diện tích: 264m2 (trong đó đất ở 200m2; đất vườn: 64m2).

4. Ông: Trần Công Kham. Địa chỉ khu đất: Thôn 10, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0166653 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/2/1995. Thửa đất số: 103, tờ bản đồ số: 08. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00445. Diện tích: 342m2 (trong đó đất ở 200m2; đất vườn: 142m2).

5. Ông: Trần Kim Cả. Địa chỉ khu đất: Thôn 10, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0166705 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00456. Thửa đất số: 118, tờ bản đồ số: 08. Diện tích: 1144m2 (trong đó đất ở 200m2; đất vườn: 944m2). Điện thoại liên hệ: 0989253186.

6. Tên tôi là Mai Văn Thắng. Địa chỉ: Số nhà 129/4A Kim Thượng, Gia kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Mai Văn Thắng, số giấy: D0805062, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ: 00213/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994. Diện tích đất 198m2. Số thửa 330; tờ bản đồ số 03. Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.

7. Bà Hà Thị Gia và ông Nguyễn Văn Hanh. Địa chỉ khu đất: Khu phố Sơn Thủy, phường Trường Sơn, TP.Sầm Sơn.

- Thửa đất số: 160, tờ bản đồ số: 22. Diện tích đất ở: 278m2. Quyết định số 356 cấp ngày 22 tháng 5 năm 2006. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: AE 509059 do UBND thị xã Sầm Sơn (nay là UBND TP.Sầm Sơn) cấp ngày 22/5/2006.

- Thửa đất số: 164 A, tờ bản đồ số: 22. Diện tích đất ở: 165 m2. Quyết định số 940. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: AH 532607 do UBND thị xã Sầm Sơn (nay là UBND TP.Sầm Sơn) cấp ngày 21/12/2006.

Điện thoại liên hệ: 0913400668.

8. Tên tôi là Lê Bá Đào, phố Thành Tráng, phường Quảng Thành, TP.Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Lê Báo Đào thôn Thành Tráng, xã Quảng Thành, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung sau:

Số tờ bản đồ

Số thửa

Diện tích

Loại ruộng đất

Xứ đồng

2

729

483

2L

Đồng bồng

4

140

550

2L

Đồng bồng

2

731

43

2L

ao

4

103

146

2L

Bãi ướn %

2

519

193

%

Bãi Đảng

2

252

65

2L

Trào

Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên hoặc theo số ĐT: 01688144075.

Xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1