GMT+7
Thông tin KT-XH

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Đăng lúc: 16/06/2017 21:24 (GMT+7)

-

Tên bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa, tỉnh  Thanh Hóa

Điện thoại/ fax/ email: 037.6660000/ 037.6660001/ svhttdl@thanhhoa.gov.vn

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Trang thiết bị phục vụ công tác thuyết minh cho thuyết minh viên của các khu, điểm du lịch.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

Giá gói thầu: 170.100.000 (Một trăm bảy mươi triệu một trăm nghìn đồng)

Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thuyết minh cho thuyết minh viên của các khu, điểm du lịch năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác thuyết minh cho thuyết minh viên của các khu, điểm du lịch.

3. Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách tỉnh đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 4763/2017/QĐ-UBND ngày 9/12/2017 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017 của tỉnh Thanh Hóa.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 9h00’ ngày 15/6/2017 đến trước 15h00’ ngày 23/6/2017.

7. Địa điểm phát hành bản yêu cầu báo giá: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại/ fax/ Email: 037.6660000/ 037.6660001/ svhttdl@thanhoa.gov.vn

8. Giá bán 1 bản yêu cầu báo giá: miễn phí.

9. Thời điểm đóng thầu: 15h00’ ngày 23/6/2017.

10. Thời điểm mở thầu: 15h15’ ngày 23/6/2017.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Thái Sơn


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1

Dự báo thời tiết Thanh Hóa