GMT+7
Thông tin KT-XH

Thông báo đấu giá

Đăng lúc: 07/01/2019 16:39 (GMT+7)

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tên của Tổ chức đấu giá tài sản:  Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

Địa chỉ: Số nhà 91 Bào Ngoại, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

- Tên của Người có tài sản đấu giá: Chi cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa;

Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá .

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: từ 07 giờ 30 phút ngày 26/01/2019.

- Địa điểm: Tại phòng họp Chi cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Là hàng hóa bị tịch thu do vi phạm hành chính đã được phê duyệt chủ trương bán đấu giá sung quỹ nhà nước tại Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Nơi có tài sản đấu giá: Chi cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Lô số 01 là 170.956.500 đồng; Lô số 02 là 6.840.000 đồng; Lô số 03 là 14.000.000 đồng;

- Tiền đặt trước: Lô số  02 là 1.000.000 đồng/ 1 hồ sơ;  Lô số 03 là 2.000.000 đồng/ 1 hồ sơ; Lô số 01 là 30.000.000đồng/1 hồ sơ;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước Lô số 01 vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long. Tài khoản số: 3501201004227 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh thành phố Thanh Hóa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 10/01/2019 đến ngày 23/01/2019 tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long.

- Điều kiện và cách thức: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

+ Đơn tham gia đấu giá theo mẫu (có đóng dấu treo) của Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long;

+ Bản sao CMND, CCCD và Sổ hộ khẩu;

+ Giấy ủy quyền (nếu có).

Người tham gia đấu giá muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long. Điện thoại: 0932.324.968.

GIÁM ĐỐC:

Nguyễn Đức Đệ


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1