GMT+7
Thông tin KT-XH

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Đăng lúc: 07/06/2017 13:10 (GMT+7)

-

(Kèm theo Kế hoạch số 69 -KH/BTGTU ngày 26-5-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

 

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

- Thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

- Góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước phát triển.

- Vun đắp ngày càng tốt đẹp hơn tình cảm của hai dân tộc Việt - Lào; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào của các thế lực thù địch.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là công dân Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; người tỉnh ngoài, nước ngoài đang sinh sống và công tác tại Thanh Hóa.

III. HÌNH THỨC THI

Thi trắc nghiệm hằng tuần và thi viết.

1. Thi trắc nghiệm hằng tuần

1.1. Cách thức thi

Người dự thi tiến hành các thao tác dưới đây để trả lời câu hỏi thi của ban tổ chức (BTC) cuộc thi:

Truy cập vào một trong các trang web sau đây của BTC cuộc thi để tham gia dự thi:

- Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: http://vietlao.dangcongsan.vn

- Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn

- Báo Quân đội Nhân dân: www.qdnd.vn

- Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn

- Báo Tiền Phong: www.tienphong.vn

- Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn

- Báo Thanh niên: www.thanhnien.vn

Trả lời câu hỏi thi

Mỗi tuần, BTC cuộc thi đưa ra 3 câu hỏi, với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn, trong đó có 1 phương án đúng. Người dự thi vào các chuyên trang Cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam với thao tác như sau:

- Điền các thông tin cá nhân (họ và tên; chứng minh  nhân dân; số điện thoại; địa chỉ liên hệ; E-mail...) theo yêu cầu và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án đúng, sau đó điền vào ô "Dự đoán" số người trả lời đúng, nhập "Mã xác thực" và bấm vào ô "Trả lời".

- Trong trường hợp có số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, BTC sẽ căn cứ vào thời gian gửi trả lời câu hỏi để trao thưởng cho người gửi trả lời sớm nhất. Thời gian được tính từ khi bắt đầu kết thúc của cuộc thi tuần trước (thời gian tính đến giây, phút, giờ, ngày theo thời gian thi, hiển thị trên phần mềm thi trực tuyến).

1.2. Thời gian bắt đầu thi và thời hạn thi trắc nghiệm tuần

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hằng tuần, bắt đầu từ ngày 2-5-2017 và kết thúc vào ngày 22-12-2017.

Thời gian thi trắc nghiệm mỗi tuần được tính từ l0h00 thứ ba hằng tuần và hạn kết thúc vào 9h30 thứ ba tuần kế tiếp.

 2. Thi viết

2.1. Quy định về bài dự thi

Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách... và phải chuyển tải được một trong các chủ đề dưới đây:

- Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (5-9-1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

- Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963 - 1975).

- Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

- Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào (được ký kết ngày 18-7-1977).

 - Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

- Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay.

- Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

- Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

- Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.

- Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

- Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

- Tại sao hai dân tộc Việt Nam - Lào phải yêu thương, gắn bó chặt chẽ với nhau.

- Những thành tựu cơ bản trong quan hệ Thanh Hóa với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn.

- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 5.000 từ. Khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Không hạn chế việc sử dụng ảnh để minh họa thêm bài dự thi viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh).

- Các bài dự thi trình bày trên các chất liệu khác, như: nhôm, nhựa, mô hình… không được xem xét giải cá nhân, nhưng được tính vào số lượng để xét giải tập thể nơi người dự thi nộp bài.

- Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: họ và tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú; số điện thoại liên hệ.

- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

2.2. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi

* Thời gian thi viết: Bắt đầu tính từ khi BTC cuộc thi công bố thể lệ cuộc thi.

* Thời gian nộp bài dự thi: cấp huyện, thị, thành uỷ và các đảng ủy trực thuộc tổ chức thu, xét chọn 20 bài dự thi chất lượng nhất, đồng thời nộp toàn bộ bài dự thi (để xét giải tập thể) và báo cáo đánh giá kết quả tổ chức cuộc thi của đơn vị mình về BTC cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 15-8-2017. BTC không nhận các bài dự thi quá thời hạn nêu trên.

* Nơi nhận bài dự thi:

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp nhận bài thi của người dự thi đang sinh sống, học tập và công tác thuộc địa phương, đơn vị mình.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cơ quan thường trực BTC cuộc thi cấp tỉnh tiếp nhận bài thi của các đơn vị theo Thể lệ Cuộc thi.

Địa chỉ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa - số 04, Hà Văn Mao, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.

Điện thoại: 037.3751968;        037.3852266.

2.3. Chấm thi

- Vòng một: Do ban giám khảo cuộc thi cấp huyện, thị, thành phố và tương đương tổ chức chấm, lựa chọn tối đa 20 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về BTC cuộc thi cấp tỉnh.

- Vòng hai: Ban giám khảo cuộc thi cấp tỉnh tổ chức chấm theo tiêu chí, thang điểm đã được BTC Cuộc thi quy định, trao giải cuộc thi cấp tỉnh và chọn 30 bài dự thi đạt chất lượng tốt nhất gửi BTC cuộc thi cấp Trung ương.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Thi trắc nghiệm (do BTC cuộc thi Trung ương trao)

Mỗi tuần có 3 giải thưởng, bao gồm:

- 1 giải nhất: trị giá 1.500.000 đồng.

- 1 giải nhì: trị giá 1.000.000 đồng.

- 1 giải ba: trị giá 500.000 đồng.

2. Thi viết

2.1. Giải tập thể

Gồm giấy chứng nhận của BTC cuộc thi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng các giải như sau:

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng.

- 3 giải nhì, mỗi giải: 5.000.000 đồng.

- 5 giải ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

- Một số giải khác (có phần thưởng của BTC cuộc thi).

2.2. Giải cá nhân: Gồm giấy chứng nhận của BTC cuộc thi cấp tỉnh kèm theo tiền thưởng các giải như sau:

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng.

- 3 giải nhì, mỗi giải: 5.000.000 đồng.

- 5 giải ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng.

- 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồngk

- Một số giải khác (có phần thưởng của BTC cuộc thi cấp tỉnh)

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI

1. Trao giải cấp tỉnh

BTC Cuộc thi cấp tỉnh (cơ quan thường trực: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) chịu trách nhiệm chấm, công bố kết quả vào trao giải cuộc thi viết cấp tỉnh; chọn 30 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về BTC cuộc thi cấp Trung ương.

2. Trao giải cấp Trung ương

BTC cuộc thi cấp Trung ương chịu trách nhiệm công bố kết quả và tổ chức trao thưởng phần thi trắc nghiệm và kết quả thi viết cấp Trung ương.

Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được cập nhật vào tuần cuối hằng tháng trên trang báo điện tử của các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tổ chức cuộc thi.

- Hằng quý, BTC Cuộc thi cấp Trung ương sẽ tổ chức trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

- Đối với những người đoạt giải cuộc thi viết cấp Trung ương, BTC cuộc thi cấp Trung ương dự kiến trao giải vào tháng 12-2017.

Địa điểm tổ chức Lễ trao giải: Do Ban Chỉ đạo cuộc thi cấp Trung ương quyết định.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1

Dự báo thời tiết Thanh Hóa