GMT+7
Thông tin KT-XH

TB về việc thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 08/11/2017 06:56 (GMT+7)

1. Bà: Phạm Thị Cường

Địa chỉ khu đất: Xóm 3, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: D 0296493 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 20/9/1994. Thửa đất số: 122, tờ bản đồ số: 03. Diện tích: 680m2 (Trong đó đất ở 200m2; Đất vườn: 480m2). Điện thoại liên hệ: 0913885299.

 

2. Ông: Nguyễn Văn Nô

Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 344547 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/6/1995. Thửa đất số: 117, tờ bản đồ số: 03. Diện tích: 375m2 (Trong đó đất ở 200m2; Đất vườn: 175m2). Điện thoại liên hệ: 0972510117.

 

3. Bà: Tô Thị Ơn

Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 774837 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/8/1995. Thửa đất số: 281, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 646m2 (Trong đó đất ở 200m2; Đất vườn: 446m2). Điện thoại liên hệ: 0943729157.

 

4. Ông: Tô Ngọc Thành

Địa chỉ khu đất: Thôn 4, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 769440 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/8/1995. Thửa đất số: 415, tờ bản đồ số: 03. Diện tích: 307m2 (Trong đó đất ở 200m2; Đất vườn: 107m2). Điện thoại liên hệ: 0985074910.

 

5. Bà: Lê Thị Mợi

Địa chỉ khu đất: Thôn Trạch 2, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0224372 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Thửa đất số: 355, tờ bản đồ số: 01. Điện thoại liên hệ: 0985162291.

 

6. Ông: Trần Ngọc Lợi

Địa chỉ khu đất: Thôn Trạch Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0200666 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Thửa đất số: 624, tờ bản đồ số: 03. Điện thoại liên hệ: 0985162291.

 
7. Tên tôi là Nguyễn Xuân Rốt
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Nguyễn Xuân Rốt, số giấy: D0552707, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ: 00387/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994. Diện tích đất 115 m2, Số thửa 387, tờ bản đồ số 04; Diện tích đất 736 m2. Số thửa 388, tờ bản đồ số 04. Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1