GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc giấy chứng nhận QSDĐ

Đăng lúc: 15/12/2017 18:35 (GMT+7)

1. Ông Nguyễn Ngọc Cải - Địa chỉ thửa đất: Xóm 2, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00846. Thửa đất số: 464, tờ bản đồ số: 04. Diện tích: 995 m2 (trong đó đất ở: 200m2; Đất vườn: 795m2). Điện thoại: 0917820798.

2. Ông Nguyễn Ngọc Thành - Địa chỉ thửa đất: Xóm 2, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00845. Thửa đất số: 724, tờ bản đồ số: 03. Diện tích: 372m2 (trong đó đất ở: 200m2; Đất vườn: 172m2). Điện thoại: 0917820798.

3. Ông Nguyễn Danh Hưng - Địa chỉ thửa đất: Thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp. Thửa đất số: 654, tờ bản đồ số: 03. Diện tích: 455m2 (trong đó đất ở: 200m2; Đất vườn: 255m2). Điện thoại: 01647588447.

4. Bà Nguyễn Thị Thuận - Trên đường từ địa phận xã Quảng Nhân đi thị trấn Quảng Xương tôi có đánh rơi 01 tờ đính kèm trang số 04, 05 của giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Nguyên Thị Thuận. Tờ đính kèm của giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: AM 965959, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 08/8/2008. Thửa đất số: 1498, tờ bản đồ số: 03. Diện tích đất ở: 120m2. Địa chỉ thửa đất: xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương. Điên thoại: 01647588447.

5. Tên tôi Mai Văn Thiết. Địa chỉ Thôn 3, Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ số D502460, cấp ngày 1/10/1994, số vào sổ cấp giấy 503. Diện tích 827m2 (200m2 đất ở, 627m2 đất vườn) thửa đất số 625, tờ bản đồ số 03. Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.

6. Ngày 18/6/2017 trên đường từ TP. Thanh Hóa về Quảng Xương, tôi có đánh rơi một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D:02522321 vào sổ số 01315 do UBND huyện Quảng Xương cấp cho ông Lê Bá Liên ngày 10/10/1994. Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ: Lê Bá Liên, thôn Dục Tú, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. ĐT: 0977854692 hoặc 0915249301.

7. Tên tôi là Nguyễn Đình Lợi, địa chỉ thôn 6, Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tôi có làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Đình Lợi. Số thứ tự 699. Thửa số 73, tờ số 1, diện tích 200m2 đất ở số phát hành GCN: BU:482189 cấp ngày 20/5/2014 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Địa chỉ thửa đất thôn Thủ Lộc, xã Quảng Lợi, Quảng Xương.

Vậy ai nhặt được giấy chứng nhận QSDĐ và tờ đính kèm nêu trên cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ và số điện thoại trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1