GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 15/07/2019 19:37 (GMT+7)

1. Tên tôi là Phạm Sĩ Đãi. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 752; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 733m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 533m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

2. Tên tôi là Đoàn Đình Tùng. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 949; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 880m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 680m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

3. Tên tôi là Nguyễn Văn Thủy. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1079; Tờ bản đồ số: 17; Diện tích: 365,7m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri CO 610747 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 12/9/2018. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH-01387.

4. Tên tôi là Hoàng Thị Nhật. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 559; Tờ bản đồ số: 6; Diện tích: 960m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 760m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 226574 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. 

5. Tên tôi là Đoàn Văn Thành. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1473; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 590m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. 

6. Tên tôi là Lê Sỹ Xế. Địa chỉ khu đất:  xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 212; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 587m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0228451 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 654.

7. Tên tôi là Nguyễn Văn Nhiên. Địa chỉ xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tôi có làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Văn Nhiên GCNQSDĐ số E0089155 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/8/1994, trang 03, 04. Số vào sổ 1184/QSD Đ. Thửa 839, tờ bản đồ số 01, bản đồ địa chính xã Quảng Tâm năm 1993

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1