GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 26/11/2017 21:49 (GMT+7)

1. Ông: Lê Thanh Huynh. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Én, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp. Thửa đất số: 997, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 500m2 (trong đó đất ở 200; đất vườn: 300m2).

2. Ông: Bùi Bá Năm. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Én, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 2/5/1994. Thửa đất số: 770, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 738m2 (trong đó đất ở 200; đất vườn: 538m2). ĐT liên hệ: 0986384933.

3. Ông: Trần Công Bảy. Địa chỉ khu đất: Thôn 10, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0166654 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/2/1995. Thửa đất số: 102, tờ bản đồ số: 08. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00446. Diện tích: 264m2 (trong đó đất ở 200; đất vườn: 64m2).

4. Ông: Trần Công Kham. Địa chỉ khu đất: Thôn 10, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0166653 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/2/1995. Thửa đất số: 103, tờ bản đồ số: 08. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00445. Diện tích: 342m2 (trong đó đất ở 200; đất vườn: 142m2).

5. Ông: Trần Kim Cả. Địa chỉ khu đất: Thôn 10, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0166705 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 00456. Thửa đất số: 118, tờ bản đồ số: 08. Diện tích: 1144m2 (trong đó đất ở 200; đất vườn: 944m2). ĐT liên hệ: 0989253186.

6. Bà Hà Thị Gia và ông Nguyễn Văn Hanh. Địa chỉ khu đất: Khu phố Sơn Thủy, phường Trường Sơn, TP.Sầm Sơn.

1. Thửa đất số: 160, tờ bản đồ số: 22. Diện tích đất ở: 278m2. Quyết định số 356 cấp ngày 22 tháng 5 năm 2006. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: AE 509059 do UBND thị xã Sầm Sơn (nay là UBND TP.Sầm Sơn) cấp ngày 22/5/2006.

2. Thửa đất số: 164 A, tờ bản đồ số: 22. Diện tích đất ở: 165m2. Quyết định số 940. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: AH 532607 do UBND thị xã Sầm Sơn (nay là UBND TP.Sầm Sơn) cấp ngày 21/12/2006. ĐT liên hệ: 0913400668.

7. Ông Lê Nhữ Truyền. Địa chỉ khu phố Hoan Kính, phường Trung Sơn, TP.Sầm Sơn. Tôi có làm mất giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Lê Nhữ Truyền và bà Lê Thị Thế (đã chết). Địa chỉ khu phố Hoan Kính, phường Trung Sơn, TX. Sầm Sơn. Được quyền sử dụng 676,0m2. Tại thửa số 94, tờ bản đồ số 10. ĐT liên hệ: 0973893363.

Ai nhặt được Giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên thì cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1