GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 29/08/2019 11:03 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Trần Út. Địa chỉ: phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Tôi có làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Trần Út. Xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa B0 355910. Diện tích 85m2. Thửa đất số: Lô D3, tờ bản đồ số: MBQH 934. Lô D3 MBQH 934/UBND-QLĐT, xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Số vào sổ cấp GCN: CH0159012617/QĐ-UBND do UBND TP.Thanh Hóa cấp ngày 17/5/2013.

2. Tên tôi là Lê Bá Vu (Chu Văn Vu). Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích khu đất: 571 m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 371m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số seri: D 0296288 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 15/5/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 0995.

3. Ông Nguyễn Văn Phán. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 92; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 920m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 720m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 0895.

4. Ông Lê Văn Thành. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 702; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 210m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

5. Ông Nguyễn Văn Ninh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 258; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 585m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 385m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0945294 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 0094/QSDĐ.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1