GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 20/04/2018 20:47 (GMT+7)

1.  Ông Trương Thành Long. Địa chỉ thường trú: Ngõ 2, Đông Lân, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: CH00225/6492/QĐ-UBND; Giấy chứng nhận mang tên ông Trương Thành Long, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 28/8/2013. Tại thửa đất số 900, tờ bản đồ 04; địa chỉ: Thôn Phúc Thọ, xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa; diện tích 200 m2. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng lâu dài.

2. Ông Trần Kim Xuyên. Địa chỉ khu đất: Thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 28, tờ bản đồ số: 06. Diện tích: 1107 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0336236 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/2/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00425. Điện thoại liên hệ: 0987468801.

3. Bà Đàm Thị Bổng. Địa chỉ khu đất: Thôn 4, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 287, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 1415 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1993. Điện thoại liên hệ: 01646500072.

4. Ông Ngô Công Kích. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Giang, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1248, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 712 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; Đất vườn: 512 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 2/5/1994. Điện thoại liên hệ: 0986384933.

5. Bà Lê Thị Năm. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Giang, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 793, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 620 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; Đất vườn: 420 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 2/5/1994. Điện thoại liên hệ: 0986384933.

6. Ông Nguyễn Ngọc Dũng.

- Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: BY 741792 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 05/6/2015. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: CH-00441. Địa chỉ khu đất: Thôn Châu Thanh, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: CB 368242 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 31/8/2015. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: CH-00517. Địa chỉ khu đất: Thôn Đồng Tiến, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

- Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: CB 368272 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 31/8/2015. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: CH-00518. Địa chỉ khu đất: Thôn Đồng Tiến, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại liên hệ: 0987305588.

7. Bà Lê Thị Xoan. Địa chỉ khu đất: Xóm 15, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 762, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 496 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0419882 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Điện thoại liên hệ: 0987468801.

8. Ông Bùi Đình Thảo. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Bình, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 266, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 690 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; Đất vườn: 490 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 2/5/1994. Điện thoại liên hệ: 0986384933.

9. Ông Trần Ngọc Tam. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Giang, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 906, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 716 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; Đất vườn: 516 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 2/5/1994. Điện thoại liên hệ: 0986384933.

10. Ông Lê Trọng Quyền. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Lực, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1416, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 860 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; Đất vườn: 660 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 2/5/1994. Điện thoại liên hệ: 0986384933.

11. Ông Lại Duy Tuấn. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Bình, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 297, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 914 m2. Trong đó đất ở: 200 m2; Đất vườn: 714 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 2/5/1994. Điện thoại liên hệ: 0986384933.

12. Ông Vương Huy Mâu. Địa chỉ khu đất: Xóm Thành, xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 107, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 520 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: D 0226988 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 20/9/1994. Điện thoại liên hệ: 0986384933.

13.  Ông Trương Thành Long. Địa chỉ thường trú: Ngõ 2, Đông Lân, Phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp GCN: CH00225/6492/QĐ-UBND; Giấy chứng nhận mang tên ông Trương Thành Long, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 28/8/2013. Tại thửa đất số 900, tờ bản đồ 04; địa chỉ: Thôn Phúc Thọ, xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa; diện tích 200 m2. Mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn. Thời hạn sử dụng lâu dài.

Ai nhặt được Giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên thì cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1