GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 03/01/2020 17:19 (GMT+7)

1. Tên tôi là Trần Quang Sại. Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 653; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 1380m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 1180m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00267.

2. Tên tôi là Lê Thị Thu. Địa chỉ khu đất:  Thôn 3, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 798; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 765m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 565m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 18.

3. Tên tôi là Hoàng Thị Hạnh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 39+3; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 179,5m2 (đất ở tại nông thôn). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri CP 658325 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 26/11/2018. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH - 01908.

4. Tên tôi là Ngô Văn Bảy. Địa chỉ khu đất:  Thôn  Yên Cảnh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 181; Tờ bản đồ số: 3 (Bản đồ địa chính xã Quảng Yên năm 1993); Diện tích: 1055m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 855m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0945662 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0461.

5. Tên tôi là Nguyễn Văn Đặng. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ  số sê ri D 0945186 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/7/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 45.

6. Tên tôi là Lê Xuân Cát. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 962; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 778 m2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  số sê ri D 0880922 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: H 0569/QSDĐ.

7. Tên tôi là Lê Ngọc Đình. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 301+303; Tờ bản đồ số: 5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  số sê ri G 448455 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: H 1229/QSDĐ.

8. Tên tôi là ông (bà) Nguyễn Văn Thắng (Tuấn). Địa chỉ khu đất: khu phố 2, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 46b, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 54,4m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số 369/QSDĐ do UBND huyện Vĩnh Lộc cấp ngày 21/5/2004. Vào số Y 778330.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1