GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 02/04/2018 15:35 (GMT+7)

1. Ông Trịnh Trọng Quyền. Địa chỉ khu đất: Thôn Trung Đông, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 260, tờ bản đồ số: 6. Diện tích: 855 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 673740 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 20/9/1994.  Điện thoại liên hệ: 0987305588.

2. Bà Bùi Thị Dàng. Địa chỉ khu đất: Thôn Bái Đông, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 637, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 1263 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 26/4/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00517.QSDĐ. Điện thoại liên hệ: 0974169255.

3. Ông Bùi Công An. Địa chỉ khu đất: Thôn Bái Đông, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 645, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 1265m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 26/4/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00675.QSDĐ. Điện thoại liên hệ: 0974169255.

4. Ông Bùi Xuân Xinh (Sinh). Địa chỉ khu đất: Thôn Long Đại, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 14, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 1786 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 20/1/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01291. Điện thoại liên hệ: 0974169255.

5. Ông Lê Văn Tài. Địa chỉ khu đất: Thôn Xuân Bảng, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1036, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 558 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ UBND huyện Quảng Xương cấp. Điện thoại liên hệ: 0974169255.

6. Ông Hoàng Minh Tươi. Địa chỉ khu đất: Thôn Long Đại, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 73, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 637m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 20/1/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01286.QSDĐ. Điện thoại liên hệ: 0974169255.

7. Ông Nguyễn Hằng Liên (Nguyễn Văn Liên). Địa chỉ khu đất: Thôn Bất Động 2, xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 604, tờ bản đồ số: 6. Diện tích: 640 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp. Điện thoại liên hệ: 0978735995.

8. Ông Trịnh Xuân Toàn (Trịnh Khắc Toàn). Địa chỉ khu đất: Thôn Bái Vàng, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.Thửa đất số: 1379, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 2075 m2.Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00503.QSDĐ. Điện thoại liên hệ: 0974169255.

9. Ông Tô Ngọc Thụ. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 103, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 312m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 344551 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/10/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01136. Điện thoại liên hệ: 0987468801.

10. Ông Hoàng Văn Bính. Địa chỉ khu đất: Thôn 8, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 124, tờ bản đồ số: 7. Diện tích: 1000m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 336218 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/10/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00038. Điện thoại liên hệ: 0987468801.

11. Ông Tô Văn Xuân. Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 561, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 312m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 0324077 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00874. Điện thoại liên hệ: 0987468801.

12. Ông Tô Ngọc Trường. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 184, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 388 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 344506 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/2/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1042. Điện thoại liên hệ: 0987468801.

13. Ông Văn Doãn Hương. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 969, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 1425 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1993. Điện thoại liên hệ: 01646500072.

14. Ông Lê Công Tích. Địa chỉ: TT Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Tôi có làm mất Giấy chứng nhận QSDĐ tại khu Chung cư thu nhập thấp phường Phú Sơn - TP Thanh Hóa, nhà CT4 - Tầng 04/11 tầng. Diện tích 62.95m2. Số Chứng nhận QSDĐ: 958308. Thửa đất số: 266 - Bản đồ địa chính số 266/TLBD ngày 18/11/2015. Giấy Chứng nhận QSDĐ do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 18/8/2016.

 

Ai nhặt được Giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên thì cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1

Dự báo thời tiết Thanh Hóa