GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 24/12/2019 11:04 (GMT+7)

1. Tên tôi là Đới Sỹ Tuyển. Địa chỉ thôn 1, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số E 0330891, số vào sổ: 00551/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994, tại thửa 149 tờ bản đồ số 4, Diện tích 200m2 đất ở.

2. Tên tôi là Đoàn Thị Tài. Địa chỉ thôn Bào Tiến (thôn 11 cũ) xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tìm trích lục mang tên ông Lê Văn Dự. giấy chứng nhận QSDĐ số 0419920, số vào sổ 00532/QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994 tại thửa 276 (277) tờ bản đồ số 7. Diện tích 2.282m2 trong đó 200m2 đất ở và 2.082m2 đất KTV.

3. Tên tôi là Uông Ngọc Tiếng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 306; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 1128m2. Giấy chứng nhận QSDĐ  số sê ri: AG 298120 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 14/01/2009. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 01881.

4. Tên tôi là Nguyễn Văn Kài (Nguyễn Văn Cài). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 88; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 922m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 722m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0228402 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 684.

5. Tên tôi là Tô Ngọc Hàn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 237; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 588m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 388m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 769442 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/10/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 01378.

6. Tên tôi là Bùi Xuân Khảo. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 762; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 779m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 579m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

7. Tên tôi là Nguyễn Văn Diện. Địa chỉ thôn Ninh Phạm, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích đất thổ cư 365m2, trong đó đất ở 200m2, đất trồng cây lâu năm 165m2. Thuộc thửa 1642, tờ bản đồ số 04, bản đồ địa chính xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương cấp năm 1992. Bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: G 573179; số vào số cấp GCN: 00912-QSDĐ/102 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 10/8/1993.

8. Tên tôi là Nguyễn Đăng Giới. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Đăng Giới. Địa chỉ thửa đất: xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: CH - 00350; số seri: BH 794632, tại thửa số 1412, tờ bản đồ 03, diện tích 125 m2 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 15/12/2011.

9. Tên tôi là Hoàng Lường Hùng. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  số sê ri: E 0324564 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1071.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1