GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 12/12/2019 10:46 (GMT+7)

1. Bà Viên Thị Vượng. Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 397, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 600m2. Trong đó 200m2 đất ở và 400m2 kinh tế vườn. Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri E 0419984 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00606/QSDĐ.

2. Bà Lê Thị Minh. Báo mất giấy trích lục mang tên ông Phạm Văn Dạu. Địa chỉ khu đất: Thôn 10, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 602 (603), tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 365m2. Trong đó 200m2 đất ở, 165m2 đất màu. Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri G 448101, UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01637/QSDĐ.

3. Ông Đới Sỹ Sinh. Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 129, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 1341m2. Trong đó 200m2 đất ở, 1141m2 đất kinh tế vườn. Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri G 304860 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01786/QSDĐ.

4. Bà Tô Thị Dội. Địa chỉ khu đất: Thôn 9, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 302, tờ bản đồ số: 8. Diện tích: 200m2 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01818/QSDĐ.

5. Ông Ngô Văn Pha. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 79; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 738m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0489.

6. Ông Trịnh Viết Bình. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 187; Tờ bản đồ số: 8; Diện tích: 720m2. Giấy chứng nhận QSDĐ  số sê ri: AG 248133 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 14/01/2009. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 01841.

7. Ông Đặng Văn Cẩn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 879; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 910m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 710m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0224272 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 0667.

8. Bà Đặng Thị Tri. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 878; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 420m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 220m2). Thửa đất số: 880; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 416m2 (đất ao). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0009746 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 0666.

9. Tên tôi là Nguyễn Thị Hằng. Địa chỉ thường trú: Thôn 8, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên chồng là Lê Văn Cường (đã mất), số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 00943; số seri E 0362311, tại thửa số 734, tờ bản đồ 01, diện tích 735 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 535 m2 đất cây lâu năm), do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

10. Tên tôi là Tô Thị Lan. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 437; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 440m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

11. Tên tôi là Phùng Văn Niên. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1294; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 820m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 620m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009660 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0465.

12. Tên tôi là Trần Thị Nga. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 833; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 637m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0570/QSDĐ.

13. Tên tôi là Đới Đình Phẩm. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 199; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 676m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0640/QSDĐ.

14. Tên tôi là Lê Thế Thuận. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 121; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 665m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 465m2). Thửa đất số: 122; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 104m2 (đất cây lâu năm). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: D 0893113 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0513.

15. Tên tôi: Nguyễn Hữu Long. Địa chỉ thường trú: Thôn Văn Nam, xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Hữu Long; số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: CH00105; số seri BĐ 494107, tại thửa số Lô 07, tờ bản đồ số: MB số 988 ngày 03/8/2009, diện tích 150,0 m2 do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 10/12/2010.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1