GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 06/11/2019 13:45 (GMT+7)

1 . Tên tôi là Trần Thị Phương. Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Trần Thị Phương, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 728; số seri D 085334 tại thửa đất số 683, tờ bản đồ số 3, diện tích 370 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 170 m2 đất vườn), do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994.

2. Tên tôi là  Lê Hữu Hoan. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 933; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 500m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất cây lâu năm: 300m2). Thửa đất số 932; tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 144m2 (đất cây lâu năm). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 0293858 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1379.

3. Tên tôi là  Bùi Thị Nga. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 151; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 101m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. 

4. Tên tôi là  Trần Phụ Thường. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 245; Tờ bản đồ số: 6; Diện tích: 2010m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 0166229 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/02/1995.

5. Tên tôi là Trần Phụ Lời. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 67; Tờ bản đồ số: 6; Diện tích: 2213m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số se ri: 0166754 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

6. Tên tôi là Nguyễn Đức Cả (Nguyễn Công Cả). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 74; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 1000m2 (trong đó, đất ở: 200m2; đất vườn: 800m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1