GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 21/08/2019 10:26 (GMT+7)

1. Tên tôi là  Lê Thị Ga. Địa chỉ khu đất: Thôn Phú Đa, xã Quảng Đức, huyện Quang Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 801; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 794m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 594m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số se ri: D 088027 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00198.

2. Tên tôi là Phạm Khắc Cảnh. Địa chỉ thường trú: Thôn 1, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Phạm Khắc Cảnh, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 01278; số seri D0423348 tại thửa đất số 159, tờ bản đồ số6, diện tích 430 m2(trong đó 200 m2 đất ở và 230 m2 đất vườn), do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

3. Tên tôi là Lê Xuân Túc. Địa chỉ thường trú: Phố Trung Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Lê Xuân Túc. GCNQSDĐ số: BĐ 494097, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: CH00182 tại thửa đất số 91, tờ bản đồ số 9, diện tích 112m2, do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 23/12/2010.

4. Tên tôi là Hoàng Trọng Thường. Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Hùng (Trước kia là thôn 8, xã Quảng Hùng), TP Sầm Sơn. Năm 1994 tôi được UBND huyện Quảng Xương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy số 15, cuốn 01, thửa đất có số 628, tờ bản đồ số 01, bản đồ địa chính 1993, diện tích 503m2, trong đó có 200m2 đất ở và 303m3 đất vườn. Do sơ suất tôi đã làm mất giấy chứng nhận QSDĐ.

5. Tên tôi là Trần Phụ Lời. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 67; Tờ bản đồ số: 7; Diện tích: 2.217m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 2.017m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số se ri: 0166754 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

6. Tên tôi là Trần Tất Phúc. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 413; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 2.672m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 2.472m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

7. Tên tôi là Phạm Thị Xuyến. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số:816; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 375m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn 175m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số se ri: D 0880034 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 30/6/1994 (Giấy chứng nhận QSDĐ bị mất trang 03 và trang 04)

8. Tên tôi là Nguyễn Như Hiếu. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1064; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 180m2 đất ở. Số vào sổ cấp giấy 00085/QSDĐ cấp ngày 29/4/2004.

9. Tên tôi là Nguyễn Trần Út. Địa chỉ: phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa. Tôi có làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Trần Út. Xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa B0 355910. Diện tích 85m2. Thửa đất số: Lô D3, tờ bản đồ số: MBQH 934. Lô D3 MBQH 934/UBND-QLĐT, xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Số vào sổ cấp GCN: CH0159012617/QĐ-UBND do UBND TP.Thanh Hóa cấp ngày 17/5/2013.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1