GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 09/05/2019 09:05 (GMT+7)

1. Bà Lê Thị Khăng. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 907 tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 756m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

2. Ông Đỗ Như Ý (Nguyễn Như Ý). Địa chỉ khu đất: xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 44, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 629m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 429m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1