GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 02/05/2019 09:10 (GMT+7)

1. Ông Nguyễn Thế Dực. Địa chỉ thường trú: Thôn 10, Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Thế Dực, GCNQSDĐ số G 340338, số vào sổ cấp GCN 01427/QSDĐ; do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Tờ bản đồ số 4, số thửa 230 diện tích 1.600 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 1.400 m2 kinh tế vườn).

2. Ông Trần Kim Hiền. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 118a, tờ bản đồ số: 08. Diện tích: 828m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 628m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/02/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00457.

3. Ông Lê Ngọc Thành. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 03, tờ bản đồ số: 03. Diện tích: 1831m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 769428 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/02/1995.

4. Ông Lê Công Tòa. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1273, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 456m2 (đất ao); Thửa đất số: 1272, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 110m2 (đất trồng cây lâu năm);Thửa đất số: 1274, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 819 m2 (trong đó: đất ở: 200m2; Đất vườn: 619m2); Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

5. Ông Nguyễn Đình Chân. Địa chỉ thường trú: Thôn 5, Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Đình Chân, GCNQSDĐ số E 0370189, số vào sổ cấp GCN 00335/QSDĐ; do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Tờ bản đồ số 3, số thửa 845 diện tích 235 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 35 m2 kinh tế vườn).

6. Ông Cao Văn Bảo. Thôn 10 xã Hoằng Quang, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tôi có đánh rơi một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Cao Xuân Nhấc, số seri E0260357, số thửa 662a, tờ bản đồ số 4 bản đồ 299 TTg xã Hoằng Quang, đã được UBND huyện Hoằng Hóa cấp ngày 26/12/1994, địa chỉ thửa đất: Thôn 10, xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (nay là thôn 10, xã Hoằng Quang, TP. Thanh Hóa) ĐT: 01234214378.

7. Ông Nguyễn Văn Vinh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 477-587, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 1236 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 469437 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 10/8/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00267/QSDĐ/102.

8. Ông Mai Văn Ninh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương. Thửa đất số: 701, tờ bản đồ số 4. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

9. Bà Nguyễn Thị Mai. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương. Thửa đất số: 621, tờ bản đồ số 3. Diện tích: 1595m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

10. Ông Ngô Công Đãi. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1554, tờ bản đồ số 3. Diện tích: 1713m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1