GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 22/04/2019 08:54 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Thị Ánh. Địa chỉ thôn Ngọc Nhị, xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương. Tôi có đánh rơi GCNQSD đất mang tên Nguyễn Trọng Tho số G: 580476 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 19/5/1996. Vậy ai nhặt được cho tôi xin theo địa chỉ trên.

2. Tên tôi là Ngô Sỹ Luyên. Địa chỉ thôn Ngọc Nhị xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương. Tôi có đánh rơi GCNQSD đất mang tên Ngô Sỹ Luyện  số G:580481 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 19/5/1996. Vậy ai nhặt được cho tôi xin theo địa chỉ trên.

3. Tên tôi là Lê Thị Liên. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 694, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 328m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

4. Tên tôi là Nguyễn Đồng Quyền. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 235, tờ bản đồ số: 1. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

5. Tên tôi là Nguyễn Thị Đúc (Trần Thị Đúc). Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 627, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 543m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 343m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/10/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1178/QSDĐ. (Giấy chứng nhận bị mất trang 03 và trang 04).

6. Tên tôi là Tạ Văn Cúc. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 874, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 685m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 485m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0228357 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/09/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 000270/QSDĐ. (Giấy chứng nhận bị mất trang 03 và trang 04).

7. Tên tôi là Nguyễn Phú Vinh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 65+62, tờ bản đồ số: 1, Diện tích: 832m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

8. Tên tôi là Hoàng Thị Kế. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 158, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 624m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 424m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 02/5/1994.

9. Tên tôi là Hoàng Văn Toàn. Địa chỉ thường trú: Thôn Bái Môn, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích: 660m2: Trong đó: 200m2 đất ở và 460m2 đất vườn. Thửa đất số 96 tờ bản đồ số 01 bản đồ địa chính xã Quảng Văn lập năm 1988. Đã được UBND huyện Quảng Xương cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 20/4/1994.

10. Tên tôi là Lê Thị Đức. Địa chỉ thường trú: Thôn Bái Môn, xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích: 1056m2: Trong đó: 200m2 đất ở và 856m2 đất vườn. Thửa đất số 52 tờ bản đồ số 01 bản đồ địa chính xã Quảng Văn lập năm 1988. Đã được UBND huyện Quảng Xương cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 20/4/1994.

11. Tên tôi là Vương Huy Tính. Địa chỉ thường trú hiện nay: xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích: 561m2: Trong đó: 200m2 đất ở và 361m2 đất vườn. Thửa đất số 309 tờ bản đồ số 06 bản đồ địa chính xã Quảng Văn lập năm 1988. Đã được UBND huyện Quảng Xương cấp giấy chứng nhận QSD đất ngày 20/4/1994.

12. Tên tôi là Nguyễn Thế Dực. Địa chỉ thường trú: Thôn 10, Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Thế Dực, GCNQSDĐ số G 340338, số vào sổ cấp GCN 01427/QSDĐ; do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Tờ bản đồ số 4, số thửa 230 diện tích 1.600 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 1.400 m2 kinh tế vườn). Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.

13. Tên tôi là Nguyễn Đình Chân. Địa chỉ thường trú: Thôn 5, Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Đình Chân, GCNQSDĐ số E 0370189, số vào sổ cấp GCN 00335/QSDĐ; do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Tờ bản đồ số 3, số thửa 845 diện tích 235 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 35 m2 kinh tế vườn). Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.

14. Ông Nguyễn Văn Vinh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 477-587, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 1236 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 469437 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 10/8/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00267/QSDĐ/102.

15. Ông Mai Văn Ninh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương. Thửa đất số: 701, tờ bản đồ số 4. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

16. Bà Nguyễn Thị Mai. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương. Thửa đất số: 621, tờ bản đồ số 3. Diện tích: 1595m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

17. Ông Ngô Công Đãi. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1554, tờ bản đồ số 3. Diện tích: 1713m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

18. Ông Cao Văn Bảo. Thôn 10 xã Hoằng Quang, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tôi có đánh rơi một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Cao Xuân Nhấc, số seri E0260357, số thửa 662a, tờ bản đồ số 4 bản đồ 299 TTg xã Hoằng Quang, đã được UBND huyện Hoằng Hóa cấp ngày 26/12/1994, địa chỉ thửa đất: Thôn 10, xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (nay là thôn 10, xã Hoằng Quang, TP.Thanh Hóa) ĐT: 01234214378.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1