GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 11/04/2019 09:10 (GMT+7)

1. Tên tôi là ông Nguyễn Thanh Vân, tôi có làm thất lạc giấy chứng nhận QSDĐ dưới đây: Thửa đất số: 1671, tờ bản đồ số: 2 (Bản đồ chỉnh lý xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương năm 2001). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích: 592m2 (Năm trăm chín mươi hai mét vuông). Mục đích sử dụng: Đất Lúa. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 2003. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 04732/QSDĐ.

2. Bà Nguyễn Thị Thư. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 934, tờ bản đồ số: 6. Diện tích: 992m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 792m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri C 248708 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 979/QSDĐ.

3. Bà Trương Thị Điệp. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 963, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 775m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 575m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

4. Ông Hà Đình Thọ. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 94, tờ bản đồ số: 6. Diện tích: 1393m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0336262 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/2/1995. Số điện thoại liên hệ: 0981097436

5. Ông Trần Phú Thắng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 697, tờ bản đồ số: 6. Diện tích: 132m2. Lô số: 10 – MBQH số 02UB/TN-MT ngày 18/1/2012. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: BO 498905 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 18/4/2013. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: CH-00594. Số điện thoại liên hệ: 0987330005.

6. Ông Trần Phụ Luận. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 121, tờ bản đồ số: 6. Diện tích: 966m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 0291397 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0585. Số điện thoại liên hệ: 0987.468.802.

7. Ông Nguyễn Đức Thạnh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 583-1, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 60m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: CK 316985 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 27/6/2017. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: CH-01120.

Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo s điện thoại và địa chỉ trên. Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1