GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 25/03/2019 08:58 (GMT+7)

1. Ông Lê Văn Lực. Địa chỉ thường trú: Thôn Ninh Phạm, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lê Văn Lực, số seri GCNQSDĐ G 573163, số vào sổ cấp GCN 00962-QSDĐ/102; do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 10/8/1993. Tờ bản đồ 04, số thửa 1537 với diện tích đất thổ cư là 520 m2 (trong đó đất ở là 200 m2). Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.

2. Ông Phạm Văn Hoàn. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Thị Hạnh (Đã mất), số vào sổ 1068/QSDĐ; do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Tờ bản đồ 02, số thửa 217 với diện tích là 700 m2 (trong đó đất ở là 200 m2 ; đất vườn là 500 m2). Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.

3. Ông Phạm Ngọc Hưng và Bà Nguyễn Thị Thanh. Địa chỉ thường trú: 60 Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Chúng tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Phạm Ngọc Hưng và Nguyễn Thị Thanh. Địa chỉ: Thôn 2, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa do UBND TP Thanh Hóa cấp ngày 19/4/2017; số seri GCNQSDĐ: CH389431, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: CH 00865/3562/QĐ-UBND tại thửa đất số 521, tờ bản đồ 04, diện tích 210 m2 (trong đó 100m2 đất ở và 110 m2 đất trồng cây lâu năm). Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.

4. Ông Phạm Trọng Cường. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 363, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 259m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri O 155721 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 24/4/1999. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01476/QSDĐ.

5. Ông Trần Ngọc Tuấn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0322535 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 849/QSDĐ.

6. Ông Bùi Sĩ Minh (Bùi Sỹ Minh). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 573, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 1205m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 1005m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1635.

7. Ông Đoàn Trọng Dũng (Đoàn Văn Dũng). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1282, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 200m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00350.

8. Ông Lê Đình Toán. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 230, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 783m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 583m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri C 220606 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 20/05/1993.

9. Ông Nguyễn Công Hượng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 407, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 629m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 429m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

10. Ông Trần Ngọc Tuấn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri AG 377840 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 24/11/2009. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: H-07442. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 27/9/2006. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: H-07222.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1