GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 11/03/2019 09:20 (GMT+7)

1. Ông Trần Phụ Tú. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 99, tờ bản đồ số: 7. Diện tích: 726m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E0166766 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/02/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 513.

2. Ông Uông Ngọc Then. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 183, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 1120m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G774899 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/02/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ  số: 1197.

3. Bà Lê Thị Dược. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 747, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 390m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 190m2); Thửa đất số: 618, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 218m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

4. Bà Nguyễn Thị Toàn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 16, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 603m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

5. Bà Vương Thị Lài. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1236, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 427m2; Thửa đất số: 1238, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 272 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

6. Ông Nguyễn Văn Thòng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 14, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 874m2 (trong đó: đất ở 200m2; đất vườn 674m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G580954 do UBND huyện Quảng Xương cấp.

7. Ông Lê Đình Luật. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 115, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 733m2 (trong đó: đất ở 200m2; đất vườn 533m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

8. Ông Nguyễn Văn Tuyên. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1279, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 1162m2 (trong đó: đất ở 200m2; đất vườn 962m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E0009627 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0467.

9. Ông Nguyễn Văn Uyên. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1341, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 354m2 (trong đó: đất ở 200m2; đất vườn 154m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E0009615 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0505.

10. Bà Đặng Thị Diệu. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1224, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 1092m2 (trong đó: đất ở 200m2; đất vườn 892m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E0009361 do UBND huyện Quảng Xương cấp.

11. Ông Đặng Văn Lợi. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 769, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 672m2 (trong đó: đất ở 200m2; đất vườn 472m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E0009636 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ  số: 0478.

12. Ông Hoàng Văn Bảy. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 663, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 262m2 (trong đó: đất ở 200m2; đất vườn 62m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E6070 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1274.

13. Ông Lê Trọng Dương. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 294, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 648m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 448m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp.

14. Bà Thiều Thị Kim. Địa chỉ thường trú: Thôn Đại Từ 1, xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Văn Nhẫn và Lê Thị Thoa, số seri GCNQSDĐ H457458, số vào sổ cấp GCNQSDĐ A2601191; do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 05/7/1996. Tờ bản đồ 02, số thửa 65 với diện tích là 264 m2 (trong đó đất ở là 200 m2 và 64 m2 đất vườn thừa) nay là thửa 691 tờ bản đồ 06.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1