GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 04/03/2019 16:01 (GMT+7)

1. Tên chủ giấy CNQSD đất: Hoàng Đình Thực. Địa chỉ: Thôn 6 xã Thiệu Vân, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: E 0302035, vào sổ cấp giấy số 01008 do UBND huyện Đông Sơn cấp năm 1994. Tổng diện tích 3391m2, đất ở 200m2,  tờ bản đồ số 01, thửa đất số 796.

* Người chủ hộ tìm giấy CNQSDĐ: Hoàng Đình Tư. Địa chỉ: Thôn 6, xã Thiệu Vân, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Tên chủ giấy CNQSD đất: Nguyễn Hữu Kham. Địa chỉ: Thôn 6, xã Thiệu Vân, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: E 0592590, vào sổ cấp giấy số 01201 do UBND huyện Đông Sơn cấp năm 1994. Tổng diện tích 2599m2, đất ở 200m2, tờ bản đồ số 01, thửa đất số 773.

* Người chủ hộ tìm giấy CNQSDĐ: Nguyễn Thị Hoa. Địa chỉ: Thôn 6, xã Thiệu Vân, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

3. Bà Nguyễn Thị Tân (Nguyễn Hách Tân). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 412, tờ bản đồ số: 6. Diện tích: 799m2 (trong đó, đất ở: 200m2; đất vườn: 599m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri E 0324969 do UBND huyện Quảng Xương cấp.

4. Ông Đới Sỹ Dân. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 750, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 1624m2 (trong đó, đất ở: 200m2; đất vườn: 1424m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri 0753234 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00520.

5. Ông Trịnh Trọng Thế. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 394, tờ bản đồ số: 6. Diện tích: 684m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 484m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 573761 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 20/9/1994.

6. Bà Nguyễn Thị Thanh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 217, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 1161m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 961m2) Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 02/5/1994.

7. Ông Lại Duy Tuấn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 927, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 914 m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 714m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 02/5/1994.

8. Ông Hoàng Văn Thuận. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 286, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 598m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 398m2). Thửa đất số: 280, tờ bản đồ số 4, Diện tích 429m2 (đất ao). Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri 0009889 do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994.

9. Ông Đoàn Đình Trung. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 301, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 420m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 220m2). Thửa đất số: 306, tờ bản đồ số 3, Diện tích 190m2 (đất ao). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

10. Ông Phạm Văn Sang. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 39, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 200m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri D 0753958 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 03.

11. Ông Phạm Văn Bình. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 49, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 1.274m2 (trong đó: đất ở 200m2; đất vườn 1.074m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri D 0753992 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 52.

12. Ông Nguyễn Văn Viện. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1083, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 822m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 622m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0009342 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0451.

13. Ông Đặng Văn Xưng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 572, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 438m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 238m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0200705 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0540.

14. Ông Hứa Xuân Hòa. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 131, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 1094m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 894m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 20/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0371 QSDĐ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thất lạc trang 03 và 04).

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1