GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 22/02/2019 15:16 (GMT+7)

1. Ông Nguyễn Văn Trợ. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 10, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 766m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 344441 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01186.

2. Tô Vũ Thị. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 138, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 1352m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 774835 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 01214.

3. Ông Lê Văn Côi. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 972, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 654m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

4. Bà Nguyễn Thị Tỵ. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 186, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 180m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

5. Ông Đặng Đình Tiểu. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 201, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 1533m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

6. Ông Đặng Văn Thụ. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1120, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 1.370m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 1.170m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1