GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 30/11/2019 22:45 (GMT+7)

1. Tên tôi là: Nguyễn Văn Tênh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 448636 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0158.

2. Tên tôi là: Văn Đình Cẩn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ  số sê ri: E 0224295 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 254.

3. Tên tôi là: Đặng Thị Rạng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1160; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 1125m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 925m2). Giấy chứng nhận QSDĐ  số sê ri: E 0009728 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0708.

4. Tên tôi là: Phùng Văn Mẫn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 956; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 768m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 568m2). Giấy chứng nhận QSDĐ  số sê ri: E 0009300 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 404.

5. Tên tôi là: Lê Thị Hảo. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 393; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 330m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 130m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0200657 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0090.

6. Tên tôi là: Ngô Tiến Khuyên. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 177; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 357m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 157m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0224922 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 792.

7. Tên tôi là: Văn Đình Vạn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 767; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 512m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 312m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0224903 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0141.

8. Tên tôi là: Đặng Ngọc Sức. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 54; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 1417m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 1217m2). Thửa đất số: 581; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 160 m2 (đất ao). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

9. Tên tôi là: Nguyễn Thị Hồng. Địa chỉ khu đất: Thôn 10, xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa (nay là TP. Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 313(c); Tờ bản đồ số: 10; Diên tích: 100m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: AB 897974 do UBND huyện Hoằng Hóa (nay là TP. Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24/8/2005. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: H 00434.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1