GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 09/07/2019 14:58 (GMT+7)

1. Tên đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa. Địa chỉ: phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, ĐT: 02373727658. Trong lúc di chuyển địa điểm làm việc mới cơ quan có làm thất lạc giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Chi cục An toàn vệ  sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa. Bản đồ địa chính khu đất số: 434/TLBĐ, trích lục thửa: 65, tờ bản đồ địa chính số: 12, tỉ lệ bản đồ: 1/500, do vẽ năm 2008 phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích khu đất: 779.0m2. Ranh giới sử dụng đất được xác định theo MBQH số: 2233 SXD/QH được Sở Xây dựng thỏa thuận ngày 21/9/2010 và các mốc ngoài thực địa.

2. Tên tôi là Nguyễn Văn Kiên. Địa chỉ thường trú: Thôn Bồi Nguyên, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Văn Kiên, số seri GCNQSDĐ... 0753770, số vào sổ cấp GCN 00030/QSDĐ; do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Tờ bản đồ 7, số thửa 606 với diện tích đất ở là 200 m2.

3. Tên tôi là Phạm Văn Truyền (Phạm Doãn Truyền). Địa chỉ khu đất: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1175; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 865m2. Thửa đất số: 1165; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 520m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00677.

4. Tên tôi là Đoàn Công Tuyết (Đoàn Công Tuyến). Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 190; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 330m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 130m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0301757 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 01250.

5. Tên tôi là Đới Sĩ Tiền (Đới Sỹ Tiền). Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 187; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 348m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 148m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0330327 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 00901/QSDĐ.    

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1