GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 14/02/2019 21:47 (GMT+7)

1. Ông Đoàn Văn Dũng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1383, tờ bản đồ số: 02. Diện tích: 301m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 101m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

2. Ông Đàm Đình Sơn. Địa chỉ: Thôn Ninh Ước, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích đất thổ cư: 400m2, thuộc thửa 551, tờ bản đồ số 02, bản đồ địa chính xã Quảng Ninh năm 1992. Bị mất giấy chứng nhận QSDĐ số: D0880661; Số vào sổ cấp GCN: 00072-QSDĐ/102; Do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 10/8/1993.

3. Ông Trần Văn Đạo. Địa chỉ: Thôn 7 xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Chúng tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận mang tên ông Trần Văn Đạo do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994; Giấy chứng nhận QSDĐ số: D0805008  tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 03, diện tích 513m2 (trong đó 200m2 đất ở và 313m2 đất vườn).

4. Bà Lê Thị Tri. Địa chỉ: Đội 6 - Tân Đại - Đông Hòa - Đông Sơn - Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận mang tên ông Trần Viết Thênh (đã mất). Địa chỉ: Đội 10 - Đông Hòa - Đông Sơn - Thanh Hóa do UBND huyện Đông Sơn cấp năm 1994; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ A31533; số cấp giấy chứng nhận QSDĐ D 0284274 tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 4, diện tích 615m2.

5. Ông Bùi Sỹ Năm. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 573, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 1025m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 825m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

6. Bà Bùi Thị Hoa. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 913, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 369m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 169m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

7. Ông Nguyễn Viết Bổn (Nguyễn Bá Bổn). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1538, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 887m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 687m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994.

8. Bà Phạm Thị Nhàn. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1760, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 348m2 (đất ở: 200m2; đất vườn: 148m2). Thửa đất số: 417, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 213m2 (đất vườn). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994.

9. Ông Đoàn Như Siểu. Địa chỉ thường trú: Thôn 1, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 01301 QSDĐ, số seri E0732715; Giấy chứng nhận mang tên ông Đoàn Như Siểu (Giấy chứng nhận ghi là ông Đoàn Như Sữu, do nhầm lẫn), do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Tại thửa đất số 167, tờ bản đồ 06, với tổng diện tích là 960m2, trong đó 200m2 đất ở và 760m2 đất vườn (KTP).

10.  Ông Bùi Ngọc Minh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1081, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 1035m2 (Trong đó: đất ở: 200m2; Đất vườn: 835m2).Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

11. Bà Nguyễn Thị Thanh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số 1357, tờ bản đồ số 1. Diện tích: 125m2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số sê ri CĐ 180443 do UBND huyện Quảng Xương cấp. vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 1108.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1