GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 21/01/2019 10:10 (GMT+7)

1. Bà Nguyễn Thị Lịch. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1381, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 125m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri CĐ 180424 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

2. Bà Quản Thị Long. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1382, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 125m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri CĐ 180423 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

3. Ông Nguyễn Văn Đoài. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1839, tờ bản đồ số: 04. Diện tích: 508m2 (Trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 308m2) thuộc bản đồ địa chính xã Quảng Tân năm 1989. Tương ứng với thửa đất số: 682 và thửa 728 tờ bản đồ số 9 thuộc bản đồ địa chính xã Quảng Tân năm 2014. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp cho ông Nguyễn Văn Đoài.

4. Ông Đoàn Thế Huân. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 416, tờ bản đồ số: 03. Diện tích: 280m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp mang tên ông Đoàn Thế Huân. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0966.

5. Ông Nguyễn Thế Thường. Địa chỉ: Thôn 10, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận mang tên ông Nguyễn Thế Thường do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 01220/QSDĐ; giấy chứng nhận QSDĐ số E0301742  tại thửa đất số 77, tờ bản đồ số 4, diện tích 324m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 124m2 kinh tế vườn).

6. Ông Nguyễn Danh Tuấn. Địa chỉ thường trú: 31 Nguyễn Thiện Thuật, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Địa chỉ: Thôn 7, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa; Giấy chứng nhận mang tên ông Nguyễn Danh Tuấn do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 07/5/2012; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ CH00575; giấy chứng nhận QSDĐ số BK103288  tại thửa đất số 595, tờ bản đồ số 1, diện tích 296m2 (trong đó: 80m2 đất ở và 216m2 đất trồng cây ăn quả lâu năm).

7. Ông Vũ Văn Am (Vũ Đình Am). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 526, tờ bản đồ số: 6. Diện tích: 1.360m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 1.160m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

8. Ông Đoàn Văn Dũng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1383, tờ bản đồ số: 02. Diện tích: 301m2 (trong đó: đất ở: 200m2; đất vườn: 101m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1