GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 07/01/2019 16:43 (GMT+7)

1. Bà Nguyễn Thị Lịch. Địa chỉ khu đất: Xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1381, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 125m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri CĐ 180424 do UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cấp.

2. Bà Quản Thị Long. Địa chỉ khu đất: Xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1382, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 125m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri CĐ 180423 do UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cấp.

3. Ông Trần Đức Trọng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 40, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 1125m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 925m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 807958 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0029.

4. Ông Nguyễn Ngọc Hùng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 49, tờ bản đồ số: 5. Diện tích: 452m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 252m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0162393 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0841.

5. Bà Lê Thị Cảnh. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Minh,  TP Sầm Sơn, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận mang tên ông Lê Văn Hải (đã mất) do UBND huyện Quảng Xương cấp. Số Seri GCNQSDĐ: D0585340, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 719/QSDĐ tại thửa đất số 482, tờ bản đồ số 4, diện tích 740m2 (trong đó: 200m2 đất ở và 540m2 đất vườn).

6. Ông Trịnh Xuân Linh. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận mang tên Trịnh Xuân Linh, địa chỉ: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 13/02/2009 ; Số Seri GCNQSDĐ: AG290693 tại thửa đất số 570a (được tách ra từ thửa 570), tờ bản đồ số 02, diện tích 145m2 đất ở tại nông thôn.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1