GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 25/12/2018 09:54 (GMT+7)

1. Bà Trịnh Thị Mải. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 690, tờ bản đồ số: 01. Giấy chứng QSDĐ số sê ri D 0945992 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0790.

2. Ông Phạm Văn Định. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1409, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 200m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 573173 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 10/8/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00918 QSDĐ/102.

3. Ông Lê Đình Mây. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 680, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 766m2 (trong đó: đất ở: 200m2, đất vườn: 566m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

4. Ông Đặng Văn Hoan. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1072, tờ bản đồ số: 03. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0009798 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1