GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 03/12/2018 09:14 (GMT+7)

1. Tên tôi là: Trần Thăng Tám. Địa chỉ thường trú: xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận mang tên ông Trần Thăng Tám, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 10/5/1994 ; Số Seri GCNQSDĐ: D0252227, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 00679/QSDĐ tại thửa đất số 1864, tờ bản đồ số 04 (trong đó : 200m2 đất thổ cư (đất ở), 370 m2  đất vườn). Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

2. Tên tôi là: Viên Đình Hoan. Địa chỉ thường trú: Thôn 8, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận mang tên ông Viên Đình Hoan, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Số Seri GCNQSDĐ: E0324284, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 00995/QSDĐ tại thửa đất số 269, tờ bản đồ số 8 với diện tích 940 m2 (trong đó: 200m2 đất ở, 740 m2 đất kinh tế vườn). Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

3. Tên tôi là: Nguyễn Văn Khánh. Địa chỉ thường trú: Thôn 7, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận mang tên ông Nguyễn Văn Khánh, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Số Seri GCNQSDĐ: D0423417, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 00628/QSDĐ tại thửa đất số 491, tờ bản đồ số 01 với diện tích 370 m2 (trong đó: 200m2 đất ở, 170 m2 đất cây lâu năm). Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

4. Tên tôi là: Nguyễn Hữu Duệ. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0419033 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1158 QSDĐ

5. Tên tôi là: Trần Đức Trọng (Trần Văn Trọng). Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 807958 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 20/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0029.

6. Tên tôi là: Lê Xuân Thủy. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 248, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 384 m2 (Trong đó đất ở 200m2; đất vườn: 184 m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 344576 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1052.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1