GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 27/11/2018 10:49 (GMT+7)

1. Tên tôi là: Trần Thăng Tám. Địa chỉ thường trú: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận mang tên ông Trần Thăng Tám, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 10/5/1994 ; Số Seri GCNQSDĐ: D0252227, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 00679/QSDĐ tại thửa đất số 1864, tờ bản đồ số 04 (trong đó : 200m2 đất thổ cư (đất ở), 370 m2  đất vườn). Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ!

2. Ông Hoàng Văn Tam. Địa chỉ khu đất: Thôn Hồng 1, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 009990 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0953.

3. Ông Đặng Văn Hưng. Địa chỉ khu đất: Thôn Trạch khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 200662 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0541.

4. Ông Đặng Văn Nhung. Địa chỉ khu đất: Thôn Trạch Trung, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0224958 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/9/1994. vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 833.

5. Ông Phùng Văn Đức. Địa chỉ khu đất: Thôn Phúc 1, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0009343 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0452.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1