GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 12/11/2018 16:24 (GMT+7)

1. Bà Nguyễn Thị Chấu. Địa chỉ khu đất: Thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0322535 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 849/QSDĐ.

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0880464 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 286 QSDĐ.

3. Ông Nguyễn Khắc Bao. Địa chỉ  khu đất: Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 448679 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1127 QSDĐ.

4. Ông Hồ Ngọc Bảy. Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0880857 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1993. vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 182 QSDĐ.

5. Bà Lê Thị Lớp. Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 448595 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 353 QSDĐ.

6. Ông Hoàng Lường Nhiệm. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0324430 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1993. vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 945 QSDĐ.

7. Ông Trần Trọng Thạo. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0322420 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 734 QSDĐ.

8. Ông Tô Văn Dũng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 445, tờ bản đồ số: 3. Diện tích: 102 m2(đất ở: 102m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 277436 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 31/3/1999. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 001471 QSDĐ.

9. Ông Trần Trọng Giao. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 604, tờ bản đồ số: 07. Diện tích: 267 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 0753750 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/06/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00049 QSDĐ.

10. Ông Nguyễn Duy Thụ. Địa chỉ thường trú: Thôn 9, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận mang tên ông Nguyễn Duy Thụ, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Số Seri GCNQSDĐ: E633386, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 1312/QSDĐ tại thửa đất số 194, tờ bản đồ số 8, diện tích 430 m2 (trong đó: 200m2 đất ở, 230 m2 kinh tế vườn); thửa đất số 122, tờ bản đồ số 8, diện tích 500m2 đất màu.

11. Ông Nguyễn Văn Nâng. Địa chỉ thường trú: Thôn 7, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận mang tên ông Nguyễn Văn Nâng, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Số Seri GCNQSDĐ: E0330986, số vào sổ cấp GCNQSDĐ 00684/QSDĐ tại thửa đất số 401, tờ bản đồ số 7, diện tích 2200 m2 (trong đó: 200m2 đất ở, 2000 m2 kinh tế vườn).

Ai nhặt được cho xin lại theo địa chỉ trên. Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1