GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 04/01/2018 22:11 (GMT+7)

1. Ông: Uông Ngọc Tùng. Địa chỉ khu đất: Thôn 7, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0166262 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/2/1995. Thửa đất số: 245, tờ bản đồ số: 05. Diện tích: 493m2 (trong đó đất ở 200; đất vườn: 293m2). ĐT liên hệ: 0974824945.

2. Ông: Tô Văn Thủy. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 344516 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/2/1995. Thửa đất số: 248, tờ bản đồ số: 03. Diện tích: 384m2 (trong đó đất ở 200; đất vườn: 184m2). ĐT liên hệ: 0974824945.

3. Ông: Hoàng Văn Loan. Địa chỉ khu đất: Xóm Câu, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: 0009846 do UBND huyện Quảng Xương cấp.Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 0858. ĐT liên hệ: 0888439567.

4. Ông: Nguyễn Văn Hợi. Địa chỉ khu đất: Xóm Câu, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009853 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 0873. ĐT liên hệ: 0888439567.

5. Ông: Trần Văn Trang. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Linh, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 02/5/1994. Thửa đất số: 244, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 1478m2 (trong đó đất ở 200m2; đất vườn: 1278m2). ĐT liên hệ: 0986384933.

6. Ông Bùi Ngọc Châu. Địa chỉ khu đất: Thôn Hợp Linh, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 02/5/1994. Thửa đất số: 1297, tờ bản đồ số: 4. Diện tích: 438m2 (trong đó đất ở 200m2; đất vườn: 238m2). ĐT liên hệ: 0986384933.

7. Bà: Nguyễn Thị Nghệ. Địa chỉ khu đất: Xóm Đồng, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009974 do UBND huyện Quảng Xương cấp. Thửa đất số: 776, tờ bản đồ số: 02. Diện tích: 469m2 (trong đó đất ở 200m2; đất vườn: 269m2). ĐT liên hệ: 0985362327.

8. Ông: Nguyễn Mậu Hải. Địa chỉ khu đất: Thôn Thủ Lộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: BĐ 428930 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 7/3/2011. Thửa đất số: 741-11, tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 112m2 đất ở. ĐT liên hệ: 0983085123.

9. Ông: Đoàn Đình Nam. Địa chỉ khu đất: Thôn 4, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 1103, do UBND huyện Quảng Xương cấp. Thửa đất số: 392, tờ bản đồ số: 03 và Thửa đất số: 408, tờ bản đồ số: 03. ĐT liên hệ: 0988593666.

10. Ông: Nguyễn Viết Nhưỡng. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ 03464, do UBND huyện Quảng Xương cấp. Thửa đất số: 1581a (2), tờ bản đồ số: 01. Diện tích: 140m2. ĐT liên hệ: 01647588447.

11. Tên tôi là: Phạm Xuân Tám. Địa chỉ: thôn 1, xã Thiệu Vân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ: Số vào sổ: A15 - 00963, Số phát hành: EO-302160, Thửa số 549, tờ bản đồ 02, Diện tích 475m2 đất ở do UBND huyện Đông sơn cấp năm 1994.
12. Tên tôi là: Đào Thị Tính. Địa chỉ: Thôn Đình Cường - Quảng Tâm - TP Thanh Hóa. Tôi có làm mất Giấy chứng nhận QSDĐ, mang tên Đào Thị Tính, số vào sổ 1920QĐ-CT,01180, thửa số 1059, tờ bản đồ số 03, diện tích 418m2 đất nông nghiệp, cấp năm 2004 do UBND huyện Quảng Xương cấp. ĐT liên hệ: 0912125919.

Ai nhặt được Giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên thì cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1