GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 22/11/2019 15:47 (GMT+7)

1. Tên tôi Phạm Khắc Liên. Địa chỉ: Phố 3, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Phạm Khắc Liên, địa chỉ: Thôn 3, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa (hiện nay là: Phố 3, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 553; số seri C 08143, diện tích 3995 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 674 m2 đất vườn, còn lại là đất nông nghiệp), do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

2. Tên tôi là Bùi Thị Nga. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 151; Tờ bản đồ số: 5 Diện tích: 101m2 (đất ở) QĐ số: 543. QĐ/CT ngày 27/8/2003. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: X 060.988, do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 27/8/2003.

3. Tên tôi là Nguyễn Thị Thân. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 448407 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 01/7/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1114.

4. Tên tôi là Nguyễn Khắc Ngoan. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 469101 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 01/7/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1168.

5. Tên tôi là Nguyễn Thị Xây. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ  số sê ri: G 448585 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 355.

6. Tên tôi là Lê Văn Thăng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 31+33; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 1240 m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 1040m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

7. Tên tôi là Nguyễn Thị Thoa. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 576; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 537m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

8. Tên tôi là Lê Bá Tình. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 909; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 730m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

9. Tên tôi là Hoàng Văn Thuận. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 885; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 100m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số se ri: BR 625329 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 14/11/2013.

10. Tên tôi là Lê Thùy Dương. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 915-1; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 80m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri BT 068410 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 27/01/2014. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH- 00809.

11. Tên tôi là Trần Kim Hùng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 233; Tờ bản đồ số: 6; Diện tích: 363m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất trồng cây lâu năm: 163m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0336293 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/02/1995.

12. Tên tôi là Lê Bá Quyền. Địa chỉ khu đất: Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 124; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 328,3m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri AD 780576 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 2006.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1