GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 27/06/2019 11:58 (GMT+7)

1. Tên tôi là Phạm Hữu Nhạc. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1942; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 630m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 430m2). Thửa đất số: 1916; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 450m2 (đất ao). Thửa đất số: 1941; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 250m2 (đất ao). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 633.

2. Tên tôi là Nguyễn Phú Xuân. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 590; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 403m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 25/6/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 75.

3.Tên tôi là Bùi Công Phê. Địa chỉ thường trú: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Bùi Công Phê, GCNQSDĐ số G 469530 tại thửa đất số 117, tờ bản đồ 01, diện tích 933 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 733 m2 kinh tế vườn)

4. Tên tôi là Nguyễn Văn Nhâm. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 749; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 655m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 455m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0844.

5. Tên tôi là Nguyễn Thị Lập. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 213; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 645m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0224888 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp

6. Tên tôi là Lê Văn Khoa. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 767; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 515m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 315m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0228815 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 859.

7. Tên tôi là Đoàn Hồng Cẩm. Địa chỉ khu đất: Thôn 6, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số 42 tờ bản đồ số 03 bản đồ địa chính xã Quảng Định năm 1994, diện tích 385 m2 (trong đó đất ở 200 m2, đất vườn 185 m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 0333

8. Tên chúng tôi  là Phạm Văn Định và Bùi Thị Nhạn. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 50; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 890m2 (đất ở tại nông thôn). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri AG 298185 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 15/12/2008. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: H-04542/QSDĐ.

9. Tên tôi là Lê Văn Cảnh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 742; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 680 m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 480m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0419096 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1211.

10. Tên tôi là Đỗ Trọng Sở. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 784; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 730m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 530m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri G 315660 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1011.

11. Tên tôi là Lê Văn Mạnh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0156375 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1993. 

12. Tên tôi là Bùi Sỹ Dụ. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1426; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 753m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 696.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1