GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 16/10/2018 10:50 (GMT+7)

1. Ông Trần Thăng Năm. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1146, tờ bản đồ số: 4. (Bản đồ địa chính xã Quảng Tân năm 1988). Tương ứng với thửa  362, tờ bản đồ số 9 (Bản đồ địa chính xã Quảng Tân năm 2014). Diện tích: 100 m2 (đât ở). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. 

2. Ông Nguyễn Văn Trợ. Địa chỉ khu đất: Thôn 1, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 10, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 766 m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 566 m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 344441 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 01186 QSDĐ.

3. Bà Tô Thị Hảo. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 18, tờ bản đồ số: 2. Diện tích: 487 m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 287 m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 709447 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1995.

4. Ông Đặng Văn Cạy. Địa chỉ khu đất: Thôn Trung Hòa, xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1, tờ bản đồ số: 1. Diện tích: 1016 m2 (đất thổ cư). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00893.

5. Ông Nguyễn Văn Hùng, địa chỉ: xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa, tôi có làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Văn Hùng. Địa chỉ: xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa được quyền sử dụng đất tổng diện tích 2.161 m2  (trong đó gồm có: đất ở, đất vườn, đất màu, 2 lúa), tờ bản đồ 04 và 05. E0419723 cấp ngày 10/6/1994. ĐT: 01673451312.

Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên. Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1