GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 11/09/2018 14:13 (GMT+7)

1. Tên tôi là: Mai Văn Ngọc. Địa chỉ thường trú: Thôn 2, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số seri D0805999; Giấy chứng nhận mang tên ông Mai Văn Ngọc, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994; Tại thửa đất số 428, tờ bản đồ 03 với diện tích là 410 m2 và thửa đất số 430 tờ bản đồ số 03 với diện tích 560 m2.

2. Ông Phạm Trọng Đòng. Địa chỉ thửa đất: Thôn 5, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 648, tờ bản đồ số: 3, Diện tích: 825 m2 (trong đó đất ở: 200 m2; đất vườn: 625 m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0324129 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/2/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00930.QSDĐ.

3. Bà Nguyễn Thị Thoa. Địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Đông, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: Xã Quảng Đông, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 341, tờ bản đồ số: 1, diện tích: 200 m2; Mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: BK 119669 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 19/3/2012. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: CH-00873. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên tôi Nguyễn Thị Thoa, sinh năm: 1964.

4. Ông Trần Phụ Khánh. Địa chỉ thửa đất: Thôn 9, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 178, tờ bản đồ số: 7, Diện tích: 325 m2 (trong đó đất ở: 200 m2; đất vườn: 125 m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: 0166339 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1995.

5. Ông Ngô Văn Hòe. Địa chỉ thửa đất: Thôn Vực 2, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: D 0945549 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0349. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên tôi Ngô Văn Hòe.

6. Ông Trịnh Lương Thoa. Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: D 0945882 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/9/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0681. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên tôi Trịnh Lương Thoa.

Vậy, ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo các địa chỉ trên. Xin chân thành cảm ơn!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1