GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 04/09/2018 21:39 (GMT+7)

1. Ông Trần Văn Chìa. Địa chỉ khu đất: Thôn 5, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0880847 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 00172/QSDĐ.

2. Ông Hoàng Lường Quyền. Địa chỉ khu đất: Thôn 8, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0009081 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 669/QSDĐ.

3. Bà Nguyễn Thị Hằng. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0324441 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 956/QSDĐ.

4. Ông Nguyễn Hữu Tường. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0324414 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 929/QSDĐ.

5. Ông Nguyễn Khắc Nhiên. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0324440 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1995. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 855/QSDĐ.

6. Ông Nguyễn Văn Tuấn (Hữu). Địa chỉ khu đất: Thôn 4, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0945192 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1993. vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 02/QSDĐ. Điện thoại liên hệ: 01655549414.

7. Ông Phạm Văn Thiện. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0324470 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1995. vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 985/QSDĐ.

8. Ông Trần Thị Cán. Địa chỉ khu đất: Thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 08880582 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/7/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 406/QSDĐ.

9. Ông Tô Văn Cương. Địa chỉ thửa đất: Thôn 3, Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 259, tờ bản đồ số: 3, Diện tích: 365 m2 (thổ cư). Giấy chứng nhận QSDĐ  số sê ri: E 0324178 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/2/1995.

10. Ông Tô Văn Nhuần. Địa chỉ thửa đất: Thôn 2, Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 17, tờ bản đồ số: 3, Diện tích: 383 m2 (trong đó đất ở: 200 m2; đất vườn: 183 m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: G 774822 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/2/1995.

11. Ông Lê Văn Phồn. Địa chỉ thửa đất: Xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 464, tờ bản đồ số: 4, Diện tích: 486 m2 (trong đó đất ở: 200 m2; đất vườn: 286 m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/10/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 1131.QSDĐ.

12. Bà  Lê Thị Vẹn. Địa chỉ: thôn 5 xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Tôi có làm mất Giấy chứng nhận QSDĐ số: D 0805283. Thửa đất số: 581, tờ bản đồ số: 03, diện tích: 605 m2 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994

13. Ông Đỗ Khắc Hằng và bà Phạm Thị Nom. Địa chỉ xóm 1, xã Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tôi làm mất  giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ HO 1204 QT QSDĐ/2787/QĐ-UBND. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AQ 143939. Diện tích 880.5m2, thửa đất số 15, tờ bản đồ số 03. Cấp ngày 11/8/2009 Phó Chủ tịch Lê Đức Công ký. Đã làm thủ tục phân chia di sản thừa kế theo bản số 70/2015/DSPT ngày 26/8/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho ông Đỗ Khắc Lợi với diện tích 181,4m2 đất ở. Điện thoại liên hệ: 0974811675.

Ai nhặt được giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên thì cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1