GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 23/09/2019 15:34 (GMT+7)

1. Tên tôi là: Hoàng Thị Yến. Địa chỉ thôn Phúc 1, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tôi có làm mất Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0009304, diện tích 1130m2 (trong đó: Đất ở 200m2, đất vườn tạp 930m2), tờ bản đồ số 03, thửa đất số 1281 được UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/9/1994.

2. Tên tôi là: Đặng Thị Chuông. Địa chỉ thôn Phúc 2, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tôi có mất Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0009655, diện tích 770m2 (trong đó: Đất ở 200m2, đất vườn tạp 570m2), tờ bản đồ số 03, thửa đất số 1351 được UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/9/1994.

3. Tên tôi là: Ngô Tiến Hảo. Địa chỉ thôn Trạch Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tôi có làm mất Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E0732624, diện tích 968m2 (trong đó: Đất ở 200m2, đất vườn tạp 768m2), tờ bản đồ số 03, thửa đất số 573 được UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/9/1994.

4. Tên tôi là: Nguyễn Thị Chinh. Địa chỉ thôn Phúc 2, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tôi có mất Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 009622, diện tích 1112m2 (Trong đó: Đất ở 200m2, đất vườn tạp 912m2), tờ bản đồ số 03, thửa đất số 1342 được UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 1/9/1994.

5. Tên tôi là: Hoàng Xuân Thanh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 163; Tờ bản đồ số: 7; Diện tích: 440m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 240m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số se ri: D 0805643 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 25/5/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 146/QSDĐ.

6. Tên tôi là: Nguyễn Văn Cúc. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 524; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 972m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 772 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số se ri: C 194314 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 431.

7. Tên tôi là: Trương Văn An. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 787; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 1059m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 859m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số se ri: E 0930960 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1994. (Giấy chứng nhận QSDĐ bị mất trang 03 và 04).

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1