GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 12/11/2019 21:03 (GMT+7)

1. Tên tôi là Lê Thùy Dương. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 915-1; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 80m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri BT 068410 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày: 27/01/2014. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH- 00809.

2. Tên tôi là Trần Kim Hùng. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 233; Tờ bản đồ số: 6; Diện tích: 363m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất trồng cây lâu năm: 163m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0336293 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/02/1995.

3. Tên tôi là Lê Bá Quyền. Địa chỉ khu đất: Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 124; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 328,3m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri AD 780576 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 2006.

4. Tên tôi là Hoàng Văn Thuận. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 885; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 100m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số se ri: BR 625329 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 14/11/2013.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1