GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 14/08/2019 16:20 (GMT+7)

1. Tên tôi là Lê Văn Tạo. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 414; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 1120m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất nhà thờ: 200m2; đất vườn: 32m2; đất 10%: 688m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 2059 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 329 QSDĐ.

2. Tên tôi là Tô Vũ Nụ. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 190; Tờ bản đồ số: 1; Diện tích: 654m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri 774831 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 1209.

3. Tên tôi là Đỗ Đức Thịnh. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 95; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 661m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 461m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 737.

4. Tên tôi là Phạm Khắc Cảnh. Địa chỉ thường trú: Thôn 1, xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Phạm Khắc Cảnh, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: 01278; số seri D0423348 tại thửa đất số 159, tờ bản đồ số6, diện tích 430m2 (trong đó 200m2 đất ở và 230m2 đất vườn), do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994.

5. Tên tôi là Lê Xuân Túc. Địa chỉ thường trú: Phố Trung Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận QSDĐ; Giấy chứng nhận mang tên Lê Xuân Túc. GCNQSDĐ số: BĐ 494097, số vào sổ cấp giấy CNQSDĐ: CH00182 tại thửa đất số 91, tờ bản đồ số 9, diện tích 112m2, do UBND huyện Đông Sơn cấp ngày 23/12/2010.

6. Tên tôi là Hoàng Trọng Thường. Địa chỉ: Thôn 5, xã Quảng Hùng (Trước kia là thôn 8, xã Quảng Hùng), TP Sầm Sơn. Năm 1994 tôi được UBND huyện Quảng Xương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy số 15, cuốn 01, thửa đất có số 628, tờ bản đồ số 01, bản đồ địa chính 1993, diện tích 503m2, trong đó có 200m2 đất ở và 303m3 đất vườn. Do sơ suất tôi đã làm mất giấy chứng nhận QSDĐ.

7. Tên tôi là Trần Bá Trữ. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 481; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 882m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất CLN: 682m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 1380 QSDĐ.

8. Tên tôi là Nguyễn Thị Oanh. Địa chỉ khu đất:  xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 503; Tờ bản đồ số: 5; Diện tích: 312m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 112m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1993.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1