GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 11/06/2019 22:46 (GMT+7)

1. Tên tôi là Trần Văn Trụ. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 493; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 623m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 423m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0149050 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 02/5/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 902 QSDĐ.

2. Tên tôi là Đặng Thị Vân. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 534; Tờ bản đồ số: 05 (Thửa đất đúng là: thửa đất số: 534; Tờ bản đồ số: 06); Diện tích: 1480m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất 10%: 1280m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0252442 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 02/5/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1039 QSDĐ.

3. Tên tôi là Trần Khắc Khánh. Địa chỉ thường trú: Thôn Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trần Khắc Khánh, GCNQSDĐ số 0009062, số vào sổ cấp GCN 00392/QSDĐ; do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Thửa đất số 73, tờ bản đồ 01, diện tích 550 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 350 m2 kinh tế vườn).

4. Tên tôi là Đới Sỹ Tiến. Địa chỉ thường trú: Thôn 9, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Do bảo quản không tốt, gia đình tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Đới Sỹ Tiến, GCNQSDĐ số E0301769, số vào sổ cấp GCN 01301/QSDĐ; do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994. Thửa đất số 72, tờ bản đồ số 8(04) diện tích 520 m2 (trong đó 200 m2 đất ở và 320 m2 kinh tế vườn).

5. Tên tôi là Lê Văn Côi. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 972; Tờ bản đồ số: 3; Diện tích: 654m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 178.

6. Tên tôi là Hoàng Bùi Đát. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 18; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 565m2 (trong đó đất ở: 200m2; đất vườn: 365m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0009923 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1110

7. Tên tôi là Lê Thiên Nam. Địa chỉ khu đất: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 284; Tờ bản đồ số: 2; Diện tích: 494m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri BP 388123 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 26/7/2013. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 953

Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, gia đình xin cảm ơn!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1