GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 31/07/2018 09:40 (GMT+7)

1. Ông Đoàn Công Sơn. Địa chỉ thường trú: Thôn 1, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ 00613, số seri E0419978; Giấy chứng nhận mang tên ông Đoàn Công Sơn, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 30/6/1994; Tại thửa đất số 413, tờ bản đồ 04 với diện tích là 600m2 trong đó đất ở là 200m2 và 400m2 đất vườn. Trong quá trình sử dụng do sơ xuất gia đình đã làm mất GCNQSDĐ.

2. Ông Lê Văn Chờ. Địa chỉ thường trú: Thôn 11, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Tôi làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ CH-00251, số seri BP919070; Giấy chứng nhận mang tên ông Lê Văn Chờ, do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 15/10/2013; Tại thửa đất số 253, tờ bản đồ 07 với diện tích là 1270m2 trong đó đất ở là 1000m2 và 270m2 đất kinh tế vườn. Trong quá trình sử dụng do sơ xuất gia đình đã làm mất GCNQSDĐ. 

3. Về việc tìm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Lê Thị Quyền (đã chết). Địa chỉ đất ở: số nhà 53, đường Lê Đình Châu, Tiểu khu 2, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Số phát hành: V 372302, số vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ: 00107 QSDĐ/07 do UBND huyện Tĩnh Gia cấp ngày 28/5/2002. Năm 2003 gia đình bà Trần Huyền Thương có mua đất của gia đình bà Lê Thị Quyền. Hai gia đình đã làm giấy chuyển nhượng viết tay nhưng trong quá trình làm thủ tục bà Quyền và chồng bà Quyền đã chết. Hiện nay gia đình bà Trần Huyền Thương không biết hàng thừa kế thứ nhất là con bà Quyền ở đâu để gia đình bà Trần Huyền Thương liên lạc làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất. Vậy ai biết địa chỉ con của bà Lê Thị Quyền ở đâu. Xin liên lạc theo địa chỉ: Trần Huyền Thương, tiểu khu 2, TT Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Ai nhặt được giấy chứng nhận QSDĐ nêu trên, cho chúng tôi xin lại theo số điện thoại và địa chỉ trên.

Chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1